Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 3, pp 81–81 | Cite as

Hoogleraar Amsterdam

Korte berichten

Samenvatting

AMSTERDAM – Behalve het UMC St Radboud in Nijmegen (zie pagina’s 6 t/m 8), heeft ook het VUmc in Amsterdam een hoogleraar palliatieve zorg: prof. dr. Wouter Zuurmond. Zuurmond, tevens medisch directeur van hospice Kuria, was al hoogleraar pijnbestrijding. In maart hield hij zijn inaugurele rede: Laatste hulp bij slopende ziekten, wetenschap of empirie?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations