Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 3, pp 74–74 | Cite as

Beleidsplan kinderen

Korte berichten
  • 35 Downloads

Samenvatting

DE GLIND – Het vers opgerichte Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen (Platform PKZ) heeft een beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer omschreven staat welke eerste drie activiteiten worden ondernomen: inbedding van het platform in een reguliere structuur, een werkdefinitie opstellen van ‘kinderpalliatieve zorg’ en een inventarisatie maken van het specifieke aanbod voor kinderen (inzake zorg en financiering, maar ook voor scholing van zorgverleners).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations