Pallium

, Volume 8, Issue 2, pp 51–52 | Cite as

Open communiceren

  • Huub Schreuder
Het dilemma
  • 98 Downloads

Samenvatting

In de praktijk van palliatieve zorgverlening komen zorgverleners voortdurend voor kleine en grote dilemma’s te staan.Welke dilemma’s zijn dat, en hoe gaan zij ermee om? Dat schetsen we in de rubriek Het Dilemma. Dit keer een casus uit een Gezinsvervangend Tehuis (GVT).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Huub Schreuder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations