Advertisement

Kind en adolescent

, 28:38 | Cite as

Waarom?!

  • Erik J. Knorth
Redactioneel
  • 26 Downloads

Abstract

Stelt u zich voor: er ‘helikoptert’ een nieuwsgierig marsmannetje boven Utrecht cs dat zich afvraagt wat daar allemaal gebeurt. Hij heeft niet veel tijd nodig om dit te ontdekken: als zich ergens op het perron mensen groeperen loopt er een trein binnen. Wat ik als regelmatige bezoeker van Utrecht cs zou hopen dat het geval was, is voor ons marsmannetje een uitgemaakte zaak: zich groeperende mensen veroorzaken de komst van treinen. Dit prachtige voorbeeld gebruikt Bram Orobio de Castro om te laten zien dat uit een gebleken correlationele samenhang niet mag worden besloten tot een oorzakelijk verband. Toch gebeurt dit vaak. Het openingsartikel van deze onlangs in Utrecht benoemde hoogleraar in de experimentele ontwikkelingspsychopathologie bevat een pleidooi voor onderzoek naar – wat hij noemt – de drijvende krachten achter de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Literatuur

  1. Little, M. (2005). International effectiveness of interventions for children and young people. In M. van der Steege, & C. Konijn (Red.), Jeugdzorg in onderzoek: Focus op effectiviteit (pp. 19-26). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (te downloaden van www.jeugdzorg.nl/inonderzoek).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Erik J. Knorth
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations