Advertisement

Kind en adolescent

, 28:21 | Cite as

Verplaatsing van pleegkinderen

Een onderzoek naar verplaatsingsgeschiedenis en plaatsingsverloop bij kinderen in de langdurige pleegzorg
 • Johan Strijker
 • Erik J. Knorth
Artikelen

Samenvatting

In dit artikel wordt gerapporteerd over de verplaatsingsgeschiedenis van kinderen die langdurig in de pleegzorg verblijven. Een verplaatsing is de transfer van een kind tussen twee verblijfplaatsen, die niet die van de ouders zijn. In een retrospectief longitudinaal onderzoek zijn de dossiers van 419 pleegkinderen bestudeerd op hun verplaatsingen in het kader van verleende jeugdzorg. Significant positieve samenhangen zijn gevonden tussen het aantal eerder meegemaakte verplaatsingen enerzijds en het vóórkomen van hechtingsstoornissen, de ernst van gedragsproblemen en het voortijdig beëindigen van het huidige pleeggezinverblijf anderzijds. Predictie van voortijdige beëindiging blijkt tot op zekere hoogte mogelijk. Implicaties hiervan worden besproken.

Notes

Literatuur

 1. Achenbach, T. M., McConaughy, S. H., & Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioural and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101, 213-232.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2002). The plight of disruptive children in out-of-home care. Children’s Services, Social Policy, Research, and Practice, 5, 201-212.Google Scholar
 3. Barber, J. G., & Delfabbro, P. H. (2003). The first four months in a new foster placement: Psychosocial adjustment, parental contact and placement disruption. Journal of Sociology and Social Welfare, 30, 69-85.Google Scholar
 4. Barber, J. G., Delfabbro, P. H., & Cooper, L. L. (2001). The predictors of unsuccessful transition to foster care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 785-790.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Biehal, N. (2006). Reuniting looked after children with their families. A review of the research. London: National Children’s Bureau.Google Scholar
 6. Child Welfare League of America (1995). Standards of excellence for family foster care services. Washington, dc: Author.Google Scholar
 7. Child Welfare League of America (2000). Standards of excellence for kinship care services. Washington, dc: Author.Google Scholar
 8. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Google Scholar
 9. Delfabbro, P. H., Barber, J. G., & Cooper, L. (2002). Children entering out-of-home care in South Australia: Baseline analyses for a 3-year longitudinal study. Children and Youth Services Review, 24, 917-932.CrossRefGoogle Scholar
 10. Denby, R., Rindfleisch, N., & Bean, G. (1999). Predictors of foster parents’ satisfaction and intent to continue to foster. Child Abuse & Neglect, 23, 287-303.CrossRefGoogle Scholar
 11. Farmer, E., Moyers, S., & Lipscombe, J. (2004). Fostering adolescents. London: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 12. Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, Tj. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld. Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten. Amsterdam: Uitgeverij swp.Google Scholar
 13. Kallan, M., & Sinkkonen, J. (2001). Finnish children in foster care: Evaluating the breakdown of long-term placements. Child Welfare, 79, 513-527.Google Scholar
 14. Knorth, E. J., Knot-Dickscheit, J., & Tausendfreund, T. (2007, in druk). Zorg voor jeugdigen: ambulant én niet-ambulant. Ontmoetingen aan de voor- en achterkant of ook gaande door het pand? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46.Google Scholar
 15. Leslie, L. K., Landsverk, J., Horton, M. B., Ganger, W., & Newton, R. R. (2000). The heterogeneity of children and their experiences in kinship care. Child Welfare, 79, 315-334.PubMedGoogle Scholar
 16. Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviors and number of placements. Child Abuse & Neglect, 24, 1363-1374.CrossRefGoogle Scholar
 17. Palmer, S. E. (1996). Placement stability and inclusive practice in foster care: An empirical study. Children and Youth Services Review, 18, 589-601.CrossRefGoogle Scholar
 18. Pardeck, J. T. (1983). Marital status and family source of income: Potential predictors for determining the stability of foster family care? Adolescence, 18, 631-633.Google Scholar
 19. Pardeck, J. T. (1984). An exploration of factors associated with the stability and continuity of the foster care system in the United States. International Social Work, 27, 5-9.CrossRefGoogle Scholar
 20. Proch, K., & Taber, M. A. (1985). Placement disruption: A review of research. Children and Youth Services Review, 7, 309-320.CrossRefGoogle Scholar
 21. Sallnäs, M., Vinnerljung, B., & Westermark, P. K. (2004). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care. Child and Family Social Work, 9, 141-152.CrossRefGoogle Scholar
 22. Singer, E., Doornenbal, J., & Okma, K. (2002). Listen to the client. (Foster) children about ‘difficult’ parents: how to handle conflicts with them. In E. J. Knorth, P. M. van den Bergh, & F. Verheij (Eds.), Professionalization and participation in child and youth care (pp. 213-227). Aldershot/Burlington, vt: Ashgate.Google Scholar
 23. Sroufe, L. A. (1990). Considering normal and abnormal together: The essence of developmental psychology. Development and Psychopathology, 2, 335-347.CrossRefGoogle Scholar
 24. Stein, T. J., & Gambrill, E. D. (1985). Permanency planning for children: The past and present. Children and Youth Services Review, 7, 95-108.CrossRefGoogle Scholar
 25. Stone, N. M., & Stone, S. F. (1983). The prediction of successful foster placement. The Journal of Contemporary Social Work, 64, 11-17.Google Scholar
 26. Strijker, J. (2006). Pleegzorg. Overzicht van wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Stili Novi.Google Scholar
 27. Teare, J. F., Larzelere, R. E., Smith, G. L., Becker, C. Y., Castrianno, L. M., & Peterson, R. W. (1999). Placement stability following short-term residential care. Journal of Child and Family Studies, 8, 59-69.CrossRefGoogle Scholar
 28. Trillium (2000). Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg. Utrecht: Auteur.Google Scholar
 29. Usher, C. L., Randolph, K. A., & Gogan, H. C. (1999). Placement patterns in foster care. Social Service Review, 73, 22-36.CrossRefGoogle Scholar
 30. Van der Linden, A. P., Ten Siethoff, F. G. A., & Zeijlstra-Rijpstra, A. E. I. J. (2005). Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 31. Van Ooyen-Houben, M. (1991). De ontwikkeling van kinderen na een uithuisplaatsing. Academisch proefschrift Universiteit Leiden. Maastricht: Datawyse.Google Scholar
 32. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis.Google Scholar
 33. Vogel, C. A. (1999). Using administrative databases to examine factors affecting length of stay in substitute care. Children and Youth Services Review, 21, 677-690.CrossRefGoogle Scholar
 34. Wulczyn, F., Kogan, J., & Harden, B. J. (2003). Placement stability and movement trajectories. Social Service Review, 77, 212-236.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations