Advertisement

Kind en adolescent

, 26:181 | Cite as

Uitslag eerste Kind en Adolescent-reisstipendium

Opmerkelijk
  • 15 Downloads

Samenvatting

Begin dit jaar was te lezen in Kind en Adolescent dat de redactie vanaf 2005 jaarlijks een bedrag van € 2500,- ter beschikking stelt voor één of meerdere reisstipendia. De financiële ondersteuning is bedoeld om studenten, promovendi of assistent-geneeskundigen in opleiding in staat te stellen een reis te maken in het kader van kinder- en jeugdstudies. Het doel van de reis ligt in het bezoeken van een buitenlandse onderzoeker, één of meerdere instituten of behandelinstellingen. Als tegenprestatie wordt aan de laureaat gevraagd deze vakmatige ervaringen met de lezers van Kind en Adolescent te delen in een kort artikel. De kandidaten konden in de eerste helft van dit jaar hun aanvraag insturen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations