Advertisement

Kind en adolescent

, 26:144 | Cite as

Niets zo praktisch als een goede theorie*

  • Karine Verschueren
Opmerkelijk
  • 114 Downloads

Samenvatting

Grote psychologische theorieën met uitgesproken onderliggende filosofische assumpties zijn niet meer erg in trek in het wetenschappelijk psychologisch onderzoek. Ze worden – al dan niet terecht – verdacht van gebrek aan stevig empirisch fundament. Meestal wordt beroep gedaan op meer beperkte verklaringsmodellen die zich richten op specifieke fenomenen. Voor het opzetten van grote, coherente onderzoeksprogramma’s en voor het sturen van de psychologische praktijk bieden ‘grote’ theorieën echter een zeer gewaardeerd houvast. Vooral dankzij het recentelijk afgeronde en indrukwekkende promotieonderzoek van dr. Maarten Vansteenkiste onder leiding van prof.

Literatuur

  1. Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195-215.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: The University of Rochester Press.Google Scholar
  3. Vansteenkiste, M. (2005). Intrinsic versus extrinsic goal promotion and autonomy support versus control. Facilitating performance, persistence, socially adaptive functioning and well-being. Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift. Leuven: Centrum voor Motivatiepsychologie, ku Leuven.Google Scholar
  4. Vansteenkiste, M., Lens, W., Dewitte, S., De Witte, H., & Deci, E. L. (2004). The ‘why’ and ‘why not’ of job search behavior: Their relation to search­ing, unemployment experience and well-being. European Journal of Social Psychology, 34, 345-363.CrossRefGoogle Scholar
  5. *Vansteenkiste, M., & Sheldon, K. M. (in druk). There is nothing more practical than a good theory: Integrating motivational interviewing and self-determination theory. British Journal of Clinical Psychology. Google Scholar
  6. Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating persis­tence, deep level learning and achievement: The synergistic role of intrinsic-goal content and autonomy-supportive context. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246-260.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  7. Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Soenens, B., & Matos, L. (2005). Examining the impact of extrinsic versus intrinsic goal framing and internally controlling versus autonomy-supportive communication style upon early adolescents’ academic achievement. Child Development, 76, 483-501.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations