Advertisement

Kind en adolescent

, 26:25 | Cite as

De invloed van televisie op fantasiespel: een onderzoeksoverzicht

Historische artikelen
  • 95 Downloads

Samenvatting

Klik hier om het artikel in PDF-formaat te downloaden (N.B. Dit betreft een groot bestand - meerdere megabytes).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations