Advertisement

Kind en adolescent

, 25:38 | Cite as

Boekbespreking

 • S Ozonoff
 • S. J Rogers
 • R. L Hendren
Boeken

Samenvatting

Autisme is een verwarrend begrip. Een van de symptomen uit de oorspronkelijke beschrijving van Leo Kanner uit 1943 heeft een stevige positie ingenomen om een spectrum van stoornissen te benoemen waarvan vaststaat dat het om een ernstige ontwikkelingsstoornis gaat, waarbij de ontwikkeling van sociale cognities en gedrag verstoord verloopt ten gevolge van een hersendisfunctie (Van der Gaag, 2003).

Literatuur

 1. Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250.Google Scholar
 2. Van der Gaag, R. J. (2003). Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 549-558.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • S Ozonoff
  • 1
 • S. J Rogers
  • 1
 • R. L Hendren
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations