Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 2, pp 76–77 | Cite as

Oudertraining als cruciale factor in preventieprogramma's: een te smalle basis?

  • Mevr drs. H. W. Geeraets
Opmerkelijk
  • 351 Downloads

Samenvatting

Opvoedingsondersteuning, oudercursussen en -trainingen zijn in. Verplicht of vrijwillig is nog de vraag. Echter, dat ouders een belangrijke rol (moeten) vervullen in de preventie van jeugdcriminaliteit, daarover is iedereen het eens. Wat ouders behoren te doen is in grote lijnen eveneens duidelijk. Ze moeten weten waar hun kinderen zijn, met wie ze zijn en ze moeten weten wat ze doen. Ze behoren duidelijke grenzen aan te geven en te zorgen dat hun kinderen daar maar met mate overheen gaan. En daarnaast behoren ze op de juiste manier voldoende positieve betrokkenheid te tonen, zodat er sprake is van een warm affectief klimaat waarin een kind zich vol zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Ziehier het recept voor goed ouderschap.

Twee vragen dringen zich op: wat zijn de belangrijkste mechanismen van goed genoeg ouderschap en als die in voldoende mate aanwezig zijn, is dit dan voldoende om kinderen te behoeden voor deviante ontwikkelingspaden?

Literatuur

  1. Patterson, G. R. (1982). A social learning approach. Vol.3: Coercive family process. Eugene, OR: Castalia.Google Scholar
  2. Schrepferman, L., & Snyder, J. J. (2002). Coercion: the link between treatment mechanisms in behavioral parent training and risk reduction in child antisocial behavior. Behavior Therapy 33, 339-359.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations