Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 1, pp 33–34 | Cite as

Opmerkelijk

Artikelen
  • 67 Downloads

Samenvatting

Kind en Adolescent Praktijk, de prachtige en doeltreffende derde loot aan de Kind en Adolescent-boom, na dit tijdschrift en Kind en Adolescent Review (voorheen Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten), is aanvankelijk mede geïnspireerd door het tweede tijdschrift van de Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions: Child & Adolescent Mental Health. Een wat minder wetenschappelijk tijdschrift dan haar moeder, het bekende blauwe tijdschrift, Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Literatuur

  1. Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and Revised Child Behavior Profile. Burlington: University of Vermont Department of Psychiatry.Google Scholar
  2. Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581–586.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Place, M., Reynolds, J., Cousins, A., & O'Neill, S. (2002). Developing a Resilience Package for Vulnerable Children. Child & Adolescent Mental Health, 7, 162–167.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations