Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 23, Issue 1, pp 43–44 | Cite as

Preventie van agressie: onbegonnen werk?

 • Hans M. Koot
Opmerkelijk
 • 460 Downloads

Samenvatting

Agressie en antisociaal gedrag bij jongeren vormen steeds vaker gesignaleerde problemen. Terwijl een groot aantal wetenschappers worstelt met de gordiaanse knoop van genetische en omgevingsfactoren verantwoordelijk voor het ontstaan en voortduren van dit gedrag (zie bijvoorbeeld Lahey, Waldman, & McBurnett, 1999), neemt de maatschappelijke druk om er iets aan te doen toe. Niet ten onrechte. Agressie is bij jonge kinderen een veelvoorkomend verschijnsel dat bij de meesten na het vierde levensjaar in sociaal acceptabele banen geleid wordt, maar bij een kleine groep blijft voortbestaan. Externaliserend probleemgedrag op de kinderleeftijd is een sterke voorspeller van antisociaal en crimineel gedrag in de adolescentie en jongvolwassenheid, met name wanneer het ernstig, frequent en gevarieerd is (Loeber, 1991).

Literatuur

 1. Bakermans-Kranenburg, M. J., Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (1998). Interventions with video-feedback and attachment discussions: Does type of maternal insecurity make a difference? Infant Mental Health Journal, 19, 202-220.CrossRefGoogle Scholar
 2. Brezinka, V. (2002). Effectonderzoek naar preventieprogramma’s voor kinderen met gedragsproblemen. Kind en Adolescent, 23, 4-23.CrossRefGoogle Scholar
 3. Forgatch, M. S., & DeGarmo, D. S. (1999). Parenting through change: An effective prevention program for single mothers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 711-724.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Heyboer, A., & Bakker, I. (1997). Opvoeden: Zo verder. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar
 5. Kazdin, A. E. (2000). Treatments for aggressive and antisocial children. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 9, 841-858.PubMedGoogle Scholar
 6. Loeber, R. (1991). Antisocial behavior: more enduring than changeable? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 393-397.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Juffer, F., Hoksbergen, R. A., Riksen-Walraven J. M., & Kohnstamm, G. A. (1997). Early intervention in adoptive families: Supporting maternal sensitive responsiveness, infant-mother attachment, and infant competence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 1039-1050.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Lahey, B. B., Waldman, I. D., & McBurnett, K. (1999). The development of antisocial behavior: An integrative causal model. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 669-682.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Matthys, W. (1998). Groepstraining in sociale probleemoplossing voor kinderen met oppositioneel-opstandige en anti-sociale gedragsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Van der Sar, R. A. M., & Goudswaard, M. M. (2001). Taakspel. Rotterdam: Partners.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • Hans M. Koot
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations