Advertisement

Kind en adolescent

, 22:149 | Cite as

Gezinsbenaderingen bij de behandeling van jeugdigen met justitiële contacten

 • Hans D. Jagers
Artikelen
 • 514 Downloads

semenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van benaderingen om gezinnen bij de behandeling van justitiële jongeren te betrekken. Deze betrokkenheid komt voort uit onderzoek en uit een geleidelijk veranderende visie op probleemgedrag waarbij er meer oog komt voor de context en voor het versterken van de mogelijkheden van de jeugdige, de opvoeders en de wijdere omgeving. In Nederland staat de gezinsbenadering bij justitiële jongeren nog in de kinderschoenen. Twee voorbeelden van intensieve thuisbehandeling maken duidelijk welke mogelijkheden de behandeling in het gezin biedt. Met Families First is al veel ervaring opgedaan in Nederland en Multisysteemtherapie staat op het punt om te worden geïntroduceerd.

Literatuur

 1. Bakker, K., Berger, M., Jagers, H., & Slot, W. (2000).Begin in het gezin. Theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 2. Bartels, A. A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 291-318). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 3. Berger, M., & Spanjaard, H. (1999). Families First: Handleiding voor gezinsmedewerkers (derde gewijzigde druk). Utrecht:NIZW.Google Scholar
 4. Beumer, M., Jagers, H., Noordam, A., & Van der Steege, M. (2000). Families First voor licht verstandelijk gehandicapten. Eindverslag deel 1: procesverslag. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 5. Bol, M. W., & Ter Horst–Van Breukelen, M. H. (2001). Jeugd. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst–Van Breukelen, & F. P. van Tulder, (Red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Ontwikkelingen en samenhangen (pp.133-172). Den Haag: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.Google Scholar
 6. Bolten, P. (1997). Vijf jaar nieuwe perspectieven: 500 jongeren per jaar in heel Amsterdam. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Welzijn.Google Scholar
 7. Brinkman, W., & Kars, H. (1972). AEPRA , Aanpassing en predictie van aanpassing. Den Haag: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 8. Cicchetti, D. (1984). The emergence of developmental psychopathology. Child development, 55, 1-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Cicchetti, D. (1989). Developmental Psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology,1, 1-4.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cuyvers, P. & Doornenbal, J. (2000). De mythe van het verdwenen kerngezin. In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd?(pp.29-56). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.Google Scholar
 11. De Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998).Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Utrecht:NIZW.Google Scholar
 12. Dekovic M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2001). Gezinsfactoren en het gebruik van ernstig geweld. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 225-244). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 13. Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy, blueprints for violence prevention. Boulder, CO: University of Colorado, Center for the Study and prevention of Violence.Google Scholar
 14. Henggeler, S. W., Cunningham, P. B., Pickrel, S. G., Schoenwald, S. K., & Brondino, M. J. (1996). Multisysteemtherapie: een effectieve benadering voor jeugdige delinquenten gericht op het voorkomen en verminderen van geweld. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten,3, 417–437.Google Scholar
 15. Henggeler, S. W., Schoenwald, S. K., Borduin, C. M., Rowland, M. D., & Cunningham, P. B. (1998). Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents. New York/London: Guilford Press.Google Scholar
 16. Hermanns, J. (2000). Opvoedingsondersteuning. Verplicht serum tegen jeugdcriminaliteit? In I. van der Zande (Red.), Deugt de jeugd? (pp. 109-122). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.Google Scholar
 17. Jansen, R. J. A. H., & Wels, P. M. A. (1998). Videohometraining. Pedagogische ondersteuning voor gezinnen met een hyperactief kind. In W. Hellinckx (Red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (pp. 67-86). Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 18. Janssens, J. (2000). Opvoeding en probleemgedrag: preventieprogramma's. In W. de Mey, E. Moens, K. van Leeuwen, & L. Verhofstadt-Denève (Red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-)conceptie? (pp. 19-34). Gent: Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind.Google Scholar
 19. Janssens, J., Kemper, A., & Wels, P. (2001). Empowerment en jeugdhulpverlening. Pedagogisch Tijdschrift, 26, 45–60.Google Scholar
 20. Kazdin, A. E. (1998). Overzicht voor de prakticus: psychosociale behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen. Literatuurselectie kinderen en adolescenten, 5, 5–48.Google Scholar
 21. Kinney, J., Hapaala, D., & Booth, C. (1991). Keeping families together. The Homebuilders model. New York: Aldine de Gruyter.Google Scholar
 22. Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen(6e volledig gewijzigde druk). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 23. Lange, A., & Van de Ven, J. P. (1997). Systeemtheoretische benaderingen bij de behandeling van klachten van jongeren. Pedagogische studiën, 74, 271–284.Google Scholar
 24. Loeber, R. (2001). Interventies bij delinquente jongeren. In H. van Leeuwen, W. Slot, & M. Uijterwijk (Red.), Antisociaal gedrag bij jeugdigen (pp. 13-21). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 25. Loeffen, M., Van Butselaar, M., & Ooms, H. (2001). Intensieve Pedagogische Thuishulp in vogelvlucht. Een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio.Google Scholar
 26. Patterson. G. R. (1982). Coercive family processes. Eugene, OR: Castalia Press.Google Scholar
 27. Patterson, G. R. (1997). Performance models for parenting: A social interactional perspective. In J. E. Grusec, & L. Kuczynski (Eds.),Parenting and children's internalization of values: A handbook of contemporary theory (pp. 193–235). New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 28. Patterson, G. R, Dishion, T. J., & Chamberlain, P. (1993). Outcomes and methodological issues relating to treatment of antisocial children. In T. R. Giles (Ed.), Handbook of effective psychotherapy (pp. 43–87). New York: Plenum.Google Scholar
 29. Roosma, D. (2000). Het projectplan Hulp aan Huis Twente. Oldenzaal: Hulp aan Huis Twente.Google Scholar
 30. Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., & De Kemp, R. A. T. (1998). Onderzoek naar de uitkomsten en uitvoering van Families First. In J. R. M. Gerris (Red.), Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (pp. 84-98). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 31. Ten Brink, L. T., Veerman, J. W., De Kemp, R. A. T., & Berger, M. A. (1999). Families First: Bedreven zoals beschreven? In J. R. M. Gerris (Red.), Verantwoordelijk jeugdbeleid, opvoedingsondersteuning en intensieve gezinsbegeleiding (pp. 84-102). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 32. Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 33. Van der Heiden-Attema, N., & Bol, M. W. (2000). Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.Google Scholar
 34. Van der Steege, M. (2001). Helpt opsluiten? Verslag van een expertmeeting op de Kolkemate. Zutphen: Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen.Google Scholar
 35. Van der Steege, M., & Jagers, H. (2000). Vijf jaar Families First. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 2, 6-15.Google Scholar
 36. Van Heusden, A., & Van den Eerenbeemt, E. (1983). Balans in beweging. Ivan Boszormenyi-Nagi en zijn visie op individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Toorts.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations