Advertisement

Kind en adolescent

, 22:76 | Cite as

Boeksignalement

Boeken
  • 25 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek dat de laatste jaren is gedaan naar de bruikbaarheid van tests in de diagnostiek bij allochtonen, en de ervaring die met tests bij deze bevolkingsgroep is opgedaan, passeren in dit boek de revue. De eerste hoofdstukken bespreken de algemene merites van het gebruik van psychologische tests bij allochtonen. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe discriminatie met het gebruik van de tests tegengegaan kan worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations