Advertisement

Kind en adolescent

, 22:39 | Cite as

Signalement: onderzoeksrapport

Boeken
  • 29 Downloads

Samenvatting

Er is al het een en ander geschreven over jeugdigen die vanwege emotioneel en/of storend probleemgedrag aansluiting bij onze samenleving missen. Ook wordt soms gepubliceerd over een behandelprogramma voor deze groep jeugdigen. Maar een duidelijk en systematisch overzicht van bestaande hulpverleningsprogramma's voor deze groep was niet voorhanden. In deze onderzoeksrapportage worden nieuwe interventies (ingevoerd sinds 1990) om de meest problematische jeugdigen te helpen op een rijtje gezet. Het is een helder geschreven en overzichtelijk rapport dat een schat van gegevens bevat over hedendaagse interventies in residentiële instellingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations