Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 21, Issue 3, pp 144–144 | Cite as

Spelerlei. Handboek spelen en knutselen in de kinderopvang

Boeken
  • 63 Downloads

Samenvatting

Met Spelerlei hebben de auteurs een praktijkgericht boek willen maken met informatie over spel– en knutselmogelijkheden voor leid(st)ers in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders. Achterliggende educatieve motieven zijn er wel, maar daar wordt niet uitgebreid op ingegaan.

Literatuur

  1. B. Chorus en A. Linnenbank Spelerlei. Handboek spelen en knutselen in de kinderopvang. Utrecht: SWP, 1993. 176 p., ƒ 37,50Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations