Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 21, Issue 1, pp 1–9 | Cite as

Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later

Een follow–up–onderzoek naar mogelijke gedragsproblemen
 • J. D. Bosch
 • J. W. Veerma
 • J. F. Samsom
 • F. Smith
Article

semenvatting

Doel van dit onderzoek was het analyseren van mogelijke gedragsproblemen van ex–neonatale couveusekinderen op vijf– en tienjarige leeftijd, thuis en op school. De oudergedragsbeoordelingen via de Child Behavior Checklist verschilden op beide meetmomenten niet van de normatieve data. De leerkrachtbeoordelingen via de Teacher Report Form vielen ongunstiger uit, vooral bij de jongens: op vijfjarige leeftijd zowel op internaliserend als externaliserend gedrag, op tienjarige leeftijd alleen nog op internaliserend gedrag. Individueel bleek er nauwelijks sprake van continuïteit in gedragsproblemen. Op grond van deze bevindingen is de algemene prognose voor deze groep kinderen gunstiger dan veelal wordt verwacht. Bij voortgezet onderzoek zal daarom meer nadruk gelegd moeten worden op de positieve gedragsontwikkeling van deze kinderen in relatie tot factoren die deze ontwikkeling bevorderen.

Ex–Neonatal Intensive Care Unit–patients behaviour functioning risk factors 

Notes

Literatuur

 1. Achenbach, T.M. (1991a). Manual for the Child Behavior Cbecklist/4–18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.Google Scholar
 2. Achenbach, T.M. (1991b). Manual for the Teacher's Report Form and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.Google Scholar
 3. Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and revised behavior profile. Burlington: University of Vermont.Google Scholar
 4. Achenbach, T.M. & Edelbrock, C.S. (1986). Manual for the Teacher's Report Form and teacher version of the child behavior profile. Burlington: University of Vermont.Google Scholar
 5. Bosch, J.D., Cools, H., Neef, N. de, Veerman, J.W., Smith, F. & Samsom, J.F. (1992). Gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale intensive care–patiënten. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde , 60, 206–211.PubMedGoogle Scholar
 6. Breslau, N., Klein, H. & Allen, L. (1988). Very low birth weight: Behavioral sequelae at nine years of age. Journal of the American Academy of Adolescent Psychiatry, 27, 605–612.CrossRefGoogle Scholar
 7. Canne, H. de & Westerveld, H. (1984). Neonatale intensive care patiëntjes:Een onderzoek naar ge–dragskenmerken van neonatale intensive care patiëntjes. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.Google Scholar
 8. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 9. Cohen, S.E. & Parmelee, A.H. (1988). Antecedents of schoolproblems in children born preterm. Journal of Pediatric Psychology, 13, 493–507.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Cools, A.T.M. & Hermanns, J.M.A. (1976). Denver Ontwikkeling Screeningtest: Handleiding. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 11. Cools, H. & Neef, N. de (1990). Pre/dysmaturiteit en gedragsproblemen: Een follow–up studie naar de gedragskenmerken van 10–jarige ex–neonatale couveuse kinderen. Doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.Google Scholar
 12. Durlak, J. A., Fuhrman, T. & Lampman, C. (1991). Effectiveness of cognitive–behavior therapy for maladapting children: A meta–analysis. Psychological Bulletin, 110, 204–214.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Ens–Dokkum, M., Schreuder, A. & Veen, S. (1993). Outcome at five years of age in preterm and very low birth weight children in the Netherlands. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.Google Scholar
 14. Grauw, A.J.C. de (1991). Small for gestational age infants: Asphyxia and brain development. Academisch proefschrift. Amsterdam: Free University Press.Google Scholar
 15. Grigoroiu–Serbanescu, M. (1984). Intellectual and emotional development and schooladjustment in preterm children at 6 and 7 years of age: Continuation of a follow–up study. International Journal of Behavioral Development, 7, 307–320.CrossRefGoogle Scholar
 16. Groot, A., Koot, H.M. & Verhulst, F.C. (in druk). The cross–cultural generalizability of the CBCL cross–informant syndromes. Psychological Assessment.Google Scholar
 17. Hanssen, E. & Bjerre, J. (1977). Mother–child relations in low–birth weight groups. Child Care and Health Development, 3, 93–103.CrossRefGoogle Scholar
 18. Kopp, C.B. & Krakow, J.B. (1983). The developmentalist and the study of biological risk: A view of the past with an eye toward the future. Child Development, 54, 1086–1108.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Marlow, N., Roberts, B.L. & Cooke, R.W.J. (1989). Motor skills in extremely low–birth–weight children at the age of 6 years. Archives of Diseases in Childhood, 64, 839–847.CrossRefGoogle Scholar
 20. Minde, K. (1984). The impact of prematurity on the later behavior of children and their families. Clinics in Perinatology, 11, 227–244.PubMedGoogle Scholar
 21. Minde, K., Goldberg, S., Perrotta, M., Washington, J., Lojkasek, M., Corter, C. & Parker, K. (1989). Continuities and discontinuities in development of 64 very small premature infants to 4 years of age. Journal of Chiid Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 30, 391–404.Google Scholar
 22. Portnoy, S., Callais, M., Wolke, D. & Gamsu, H. (1988). Five–year follow–up study of extremely low–birth–weight infants. Developmental Medicine & Child Neurology, 30, 391–404.Google Scholar
 23. Ross, G., Lipper, E.G. & Auld, P.A.M. (1991). Social competence and behavior problems in premature children at school age. Pediatrics , 86, 391–397.Google Scholar
 24. Sameroff, A.J. & Chandler, M.J. (1975). Reproductive risk and the continuum of care taking casualty. In F.D. Florowitz (Ed.), Review of child development research (4th ed.). Chicago: University Press.Google Scholar
 25. Schothorst, P.F. (1990). Developmental impact of neonatal stress: A neuropsychiatric study of neonatal intensive cure unit graduates at schoolage. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht.Google Scholar
 26. Schothorst, P.F. (1994). De latere ontwikkeling van premature kinderen. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (1994/95). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 27. Smith, F., Samsom, J.F., Canne, H. de, Westerveld, H., Vorm, D. v.d. & Bosch, J.D. (1990). Behavioural characteristics of five year–old ex–neonatal intensive care (NICU) patients and parental perceptions. International Journal of Prenatal and Perinatal Studies, 1, 155–160.Google Scholar
 28. Stevens, J. (1992). Applied muhivariate statistics for the social sciences (2nd ed.). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.Google Scholar
 29. Stewart, A.L., Reynolds, E.O.R. & Lipscomb, A.P. (1981). Outcome for infants of very low birth weight: Survey of world literature. The Lancet, 1, 1038–1040.CrossRefGoogle Scholar
 30. Taub, H.B., Goldstein, K.M. & Caputo, D.V. (1977). Indices of neonatal prematurity as discriminators of development in middle childhood. Child Development, 48, 797–805.CrossRefGoogle Scholar
 31. Teplin, S.W., Burchinal, M., Johnson–Martin, N., Humphry, R.A. & Kraybill, E.N. (1991). Neurodevelopmental, health, and growth status at age 6 years of children with birth weight less than 1001 grams. Journal of Pediatrics, 118, 768–777.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Verhulst, F.C. (1985). Mental health in Dutch children. Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam.Google Scholar
 33. Verhulst, F.C. & Akkerhuis, G.W. (1986). Mental health in Dutch children: (III) behavioral–emotional problems reported by teachers of children aged 4–12. Acta Psychiatrica Scandinavica, 74, Supplementum no. 330.Google Scholar
 34. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 35. Verhulst, F.C. & Koot, J.M. (1992). Voorlopige normen voor CBCL , TRF en YSR. Interne publikatie. Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder– en Jeugdpsychiatrie, Rotterdam.Google Scholar
 36. Weisglas–Kuperus, N. (1992). Biological and social factors in the development of the very low birthweight child. Ongepubliceerd academisch proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam.Google Scholar
 37. Werner, E.E. (1986). A longitudinal study of perinatal risk. In D.C. Farran & J.D. McKinney (Eds.), Risk in intellectual and psychosocial development. New York: Academic Press.Google Scholar
 38. Wit, J. de (1988). Continuüm van zorg vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief. In A. Cladder, S.M.J. van Hekken & J. de Wit (Red.), Continuiim van zorg: De afstemming van de hulp aan kinderen en adolescenten en hun ouders (pp. 9–21). Amersfoort: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • J. D. Bosch
  • 1
 • J. W. Veerma
 • J. F. Samsom
 • F. Smith
 1. 1.

Personalised recommendations