Advertisement

Kind en adolescent

, 20:201 | Cite as

Boeken

Artikelen
  • 61 Downloads

Samenvatting

In 1994 verscheen de derde, gewijzigde druk van Tilanus' Jeugdhulpverlening en de Overheid. In het voorwoord erkende de schrijver dat de term jeugdhulpverlening in de titel eigenlijk zou moeten worden vervangen door jeugdzorg. De verbreding van jeugdhulpverlening naar jeugdzorg (met inbegrip van jeugdbeleid) zou echter leiden tot een boek van onhanteerbare omvang. Vandaar dat de schrijver ervoor koos zijn boek uit te bouwen tot een trilogie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations