Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 20, Issue 2, pp 80–84 | Cite as

Niet begrijpen en niet begrepen worden

Over een ongebruikelijk geval van grensoverschrijdend seksueel gedrag
 • A. A. Tusenius
Casuïstiek

Samenvatting

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis van relatief geringe ernst kunnen, ondanks hun betere uitgangspositie dan kinderen met een meer uitgesproken pervasieve aandoening, aanlopen tegen de voor hen hoge normen van de samenleving. De combinatie van hun onvermogen om gangbare sociale omgangsvormen te begrijpen en een omgeving die niet bereid is om concessies te doen kan leiden tot problemen die niet altijd gemakkelijk te doorgronden zijn. In zulke gevallen is een zorgvuldig en breed opgezet psychiatrisch onderzoek voor een verantwoorde diagnostiek en een adequaat behandelplan van doorslaggevend belang. Dit gegeven wordt uitgewerkt aan de hand van een casus van een jongen met de stoornis van Asperger.

Literatuur

 1. Asperger, H. (1944). Die Autistische Psychopathen im Kindes alter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76-136.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bak, R. C. (1968). The phallic woman: the ubiquitous fantasy in perversion. The Psychoanalytic Study of the Child, 23, 15-36.PubMedGoogle Scholar
 3. Buma, S., & Van der Gaag, R. J. (1996). De diagnose ‘aan autisme verwante stoornis’ in een historisch perspectief. Kind en Adolescent, 17, 62-81.CrossRefGoogle Scholar
 4. Cohen-Kettenis, P. T. (1995). Psychoseksuele ontwikkelingsstoornissen bij adolescenten. In J. A. R. Sanders-Woudstra, H. F. J. de Witte, & F. C. Verhulst (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie: Psychopathologie en behandeling (pp. 151-163). Assen: van Gorcum.Google Scholar
 5. De Jonghe, F., Rijnierse, P., & Janssen, R. (1994). Psychoanalytical supportive psychotherapy. Journal of the American Psychoanalytical Association, 42, 533-558.Google Scholar
 6. Freud, S. (1905). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In Gesammelte Werke, Bd. 5 (pp. 3-145). Frankfurt am Main: Fisher.Google Scholar
 7. Frith, U. (1991). Asperger and his syndrome. In U. Frith (Ed.), Autism and Asperger syndrome (pp. 1-36). Camebridge: University Press.Google Scholar
 8. Meyer, J.K. (1998), Paraphilias. In H. L. Kaplan, & B. J. Sadock (Eds.), Comprehensive Textbook of Psychiatry (pp. 702-703). Baltimore: Williams & Wilkins.Google Scholar
 9. Tusenius, A. A. (1995). De psychoanalytische psychotherapeutische behandeling van kinderen met een emotionele stoornis. In Ph. D. A. Treffers, F. Boer, & M. Meijer (Red.),Capita selecta uit de kinder- en jeugdpsychiatrie (pp. 151-174). Leiden: Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 10. Van der Mast, R.C., Smorenburg, J.M.J., & De Jonghe, F. (1994). Psychoanalytische steungevende psychotherapie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 4, 254-264.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 • A. A. Tusenius
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations