Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 20, Issue 1, pp 29–34 | Cite as

Gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen in het Mytyl- en Tyltylonderwijs

 • P.A.F. Peters
 • J. Huisman
 • H. M. G. van Emmerik-Levelt
Artikelen
 • 470 Downloads

Samenvatting

Onderzocht is het voorkomen van gedragsproblematiek bij kinderen van de Mytyl- en Tyltylschool Amsterdam, scholen voor respectievelijk lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Ouders/verzorgers en leerkrachten rapporteren bij deze kinderen significant meer gedragsproblemen en emotionele problemen dan bij kinderen uit de normale populatie. Van de leerlingen van beide scholen heeft 20 tot 25 procent gedragsproblemen en emotionele problemen die in de klinische range van de CBCL/TRF vallen. Gemiddeld genomen zijn de gesignaleerde gedragsproblemen niet zo ernstig dat behandeling nodig is, maar wel dusdanig dat preventieve hulp is aan te bevelen.

Notes

Literatuur

 1. Barakat, L.P. & Linney, J.A. (1992). Children with physical handicaps and their mothers: the interrelation of social support, maternal adjustment, and child adjustment. Journal of Pediatric Psychology, 17, 725-739.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Brink, L.T. ten & Veerman, J.W. (1997). Experimentele klinische normen voor de cbcl. Interne publikatie. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, Afdeling Evaluatief-Epidemiologisch onderzoek.Google Scholar
 3. Kindlon, D., Sollee, N. & Yando, R. (1988). Specificity of behavior problems among children with neurological dysfunctions. Journal of Pediatric Psychology, 13, 39-48.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Patterson, J. & Blum, R.W. (1996). Risk and resilience among children and youth with disabilities. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 7, 692-698.Google Scholar
 5. Rogers, S.J. (1991). Observation of emotional functioning in young handicapped children. Child: care, health and development, 17, 303-312.CrossRefGoogle Scholar
 6. Tyc, V.L. (1992). Psychosocial adaptation of children and adolescents with limb deficiencies: a review. Clinical Psychology Review, 12, 275-291.CrossRefGoogle Scholar
 7. Varni, J.W. & Setoguchi, Y. (1992). Screening for behavioral and emotional problems in children and adolescents with congenital or acquired limb deficiencies. American Journal of Diseases of Children, 146, 103-107.PubMedGoogle Scholar
 8. Verhulst, F.C. & Koot, J.M. (1992). Voorlopige normen voor cbcl , trf en ysr. Interne publikatie. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Google Scholar
 9. Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 10. Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de Teacher's Report Form ( trf ). Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 11. Winkelman, M. & Shapiro, J. (1994). Psychosocial adaptation of orthopedically disabled Mexican children and their siblings. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 6, 55-71.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 • P.A.F. Peters
  • 1
 • J. Huisman
 • H. M. G. van Emmerik-Levelt
 1. 1.

Personalised recommendations