Advertisement

Kind en adolescent

, 19:74 | Cite as

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Vaders en adolescenten: hoe communiceren ze met elkaar?
 • E. M. G. Kwaaitaal-Roosen
 • M. J. M. Houtmans
Artikelen
 • 351 Downloads

semenvatting

In een onderzoek bij 484 gezinnen is gekeken naar de relatie tussen vaders en adolescenten. Voor een aantal communicatieaspecten (communicatiestijl, gevoelens die de communicatie met vaders oproept bij de adolescent, de onderwerpen waar met vader over wordt gepraat, en de relatieaspecten affectieve band met de vader en protectie van de adolescent door de vader) is gekeken of er verschillen waren tussen moeders en vaders. Vaders blijken in het algemeen minder positief met hun adolescenten te communiceren dan moeders, maar ze blijken niet anders te zijn wat betreft negatieve aspecten van communicatie. Het algemene beeld is dat vaders op constructieve wijze met hun zonen of dochters omgaan.

Hoewel kinderen zich in de adolescentieperiode meer gaan richten op de wereld buiten het gezin, blijft de band met de ouders belangrijk voor de meeste adolescenten (Brown, Mounts, Lamborn & Steinberg, 1993). De relatie tussen ouder en kind verandert gedurende de adolescentieperiode van een relatie gebaseerd op unilaterale autoriteit en regulering naar een relatie die meer gebaseerd is op gelijkwaardigheid (Youniss & Smollar, 1985; Almeida & Galambos, 1993). Voor vaders, moeders en hun zonen en dochters is dit een periode van verandering en ontwikkeling.

Literatuur

 1. Almeida, D.M. & Galambos, N.L. (1991). Examining father involvement and the quality of father-adolescent relations. Journal of Research on Adolescence, 1, 155-172.CrossRefGoogle Scholar
 2. Almeida, D.M. & Galambos, N.L. (1993). Continuity and changes in father-adolescent relations. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds), Father-Adolescent Relationships. New directions for child development, 62 (pp. 19-40). San Fransisco: Jossey-Bass publishers.Google Scholar
 3. Brown, B.B., Mounts, N., Lamborn, S.D. & Steinberg, L. (1993). Parenting practices and peer group affiliation. Child Development, 64, 467-482.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Collins, W.A. & Russell, G. (1991). Mother-child and father-child relationships in middle childhood and adolescence: a developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136.CrossRefGoogle Scholar
 5. Hauser, S.T., Book, B.K., Houlihan, J., Powers, S., Weiss-Perry, B., Follansbee, D., Jacobson, A.M. & Noam, G. (1987). Sex differences within the family: studies of adolescent and parent family interaction. Journal of Youth and Adolescence, 16, 199-213.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hosley, C.A. & Montemayor, R. (1997). Fathers and adolescents. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 162-179). New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 7. Larson, R.W. (1993). Finding time for fatherhood: the emotional ecology of adolescent-father interactions. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships. New directions for child development, 62 (pp. 7-18). San Fransisco: Jossey-Bass publishers.Google Scholar
 8. Montemayor, R. & Brownlee, J.R. (1987). Fathers, mothers, and adolescents: gender-based differences in parentol roles during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 281-291.CrossRefGoogle Scholar
 9. Montemayor, R., McKenry, P.C. & Julian, T. (1993). Men in midlife and the quality of father-adolescent communication. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships. New directions for child development, 62 (pp. 59-72). San Fransisco: Jossey-Bass publishers.Google Scholar
 10. Olson, D.H., McCubbin, H.I., Barnes, H.L., Larsen, A.S., Muxen, M.J. & Wilson, M.A. (1983). Families: What makes them work. Beverly Hills: Sage Publications.Google Scholar
 11. Parker, G., Tupling, H. & Brown, L.B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1-10.Google Scholar
 12. Shulman, S. & Klein, M.M. (1993). Distinctive role of the father in adolescent separation-individuation. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships. New directions for child development, 62 (pp. 41-58). San Fransisco: Jossey-Bass publishers.Google Scholar
 13. Steinberg, L. (1987). Impact of puberty on family relations: Effects of pubertal status and pubertal timing. Developmental Psychology, 23, 451-460.CrossRefGoogle Scholar
 14. Youniss, J. & Ketterlinus, R.D. (1987). Communication and connectedness in mother- and father-adolescent relationships. Journal of Youth and Adolescence, 16, 265-280.CrossRefGoogle Scholar
 15. Youniss, J. & Smollar, S. (1985) Adolescent relationships with mothers, fathers and friends. Chicago: Chicago University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • E. M. G. Kwaaitaal-Roosen
  • 1
 • M. J. M. Houtmans
 1. 1.

Personalised recommendations