Advertisement

Kind en adolescent

, 18:137 | Cite as

Een cognitief gedragstherapeutisch programma

Onderdeel van een (semi–)residentiële behandeling van kinderen met emotionele stoornissen
 • A. Cladder
 • M. B. C. de Waart
Artikelen
emotion cognition treatment 

Samenvatting:

Een aanpassing van het programma van Knaus ‘Rational Emotive Education’ was nodig om het een zinvol onderdeel te kunnen laten zijn van een (semi–)residentiële behandeling voor kinderen met emotionele stoornissen. Na de bespreking van de theoretische uitgangspunten voor deze behandeling volgt een beschrijving van het behandelingsmodel. Het in dit artikel gepresenteerde programma past in de laatste fase van de behandeling. Het kan kinderen bewust maken van hun eerste emotionele reactie op gebeurtenissen en ze het gevoel geven dat zij minder hulpeloos aan situaties zijn overgeleverd dan ze daarvoor vaak dachten. De eerste ervaringen met het programma worden geïllustreerd aan de hand van een casus.

Notes

Literatuur

 1. Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. & Teasdale, J.D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Boer, F. (1995). Emotionele stoornissen. In Ph. D.A. Treffers, F. Boer & M. Meijer (Red.), Capita Selecta uit de Kinder– en jeugdpsychiatrie (pp. 21–39). Leiden: Boerhave Commissie, Rijksuniversiteit.Google Scholar
 3. Buchanan, G.M. & Seligman, M.E.P. (1995). Explanatory style. Hillsdale, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 4. Damasio, A.R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, reason and the human brain. New York: Avon Books.Google Scholar
 5. Davidson, R.J. (1984). Affect, cognition, and hemispheric specialization. In C.E. Izard, J. Kagan & R. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition, and behaviour (pp. 320–365). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 6. Diekstra, R.F.W., Knaus, W.J. & Ruys, T. (1982). Rationeel emotieve educatie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 7. Frijda, N. (1993). De psychologie heeft zin. Amsterdam: Prometheus.Google Scholar
 8. Garber, J. & Kashani, J.H. (1991). Development of the symptom of depression. In M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry, a comprehensive textbook (pp. 293–310). London: Williams & Wilkins.Google Scholar
 9. Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. Londen: Bloomsbury.Google Scholar
 10. Gordon, Th. (1970). Parent effectiveness training. New York: Wyder.Google Scholar
 11. Izard, C.E. & Schwartz, G.M. (1986). Patterns of emotion in depression. In M. Rutter, C.E. Izard, C.E. & Read, P.B. (Eds.), Depression in young people (pp. 33–70). New York: Guilford.Google Scholar
 12. Knaus, W.J. (1979). Rational emotive education: a manual for elementary school teachers. New York: Institute for Rational–Emotive Therapy.Google Scholar
 13. Luteyn, F. (1984). Kinderdepressieschaal. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. Malcarne, V.L. & Ingram, R.E. (1994). Cognition and negative affectivity. In Th. H. Ollendick & R.J. Prinz (Eds.), Advances in clinical child psychology, Volume 16 (pp. 141–176). New York: Plenum.Google Scholar
 15. Seligman, M.E.P. & Maier S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington, DC: Winston.Google Scholar
 17. Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington: Winston.Google Scholar
 18. Seligman, M.E.P. (1991a). Learned optimism. New York: Knopf.Google Scholar
 19. Seligman, M.E.P. (1991b). Optimisme kun je leren. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
 20. Seligman, M.E.P. (1995). The optimistic child. New York: Houghton Mifflin.Google Scholar
 21. Veerman, J.W. (1989). De competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK ). Een experimentele handleiding. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.Google Scholar
 22. Waart, M.B.C. de (1996). Handleiding bij het programma ‘Zoals je denkt zo voel je je’. Interne publicatie Paedologisch Instituut Duivendrecht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • A. Cladder
  • 1
 • M. B. C. de Waart
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations