Advertisement

Kind en adolescent

, 18:77 | Cite as

Verwachtingen van jongeren en ouders over ontwikkelingstaken in de adolescentiefase

 • M. Dekovic
 • M. J. Noom
 • W. Meeus
Artikelen
developmental expectations parent–adolescent relationship 

Samenvatting:

De doelstellingen van dit onderzoek waren 1. het vergelijken van verwachtingen die adolescenten en ouders hebben met betrekking tot het tijdstip van het volbrengen van een aantal ontwikkelingstaken, en 2. na te gaan of de discrepantie in verwachtingen samenhangt met de mate van conflicten in de ouder/adolescent–relatie. Resultaten laten zien dat de ouders het volbrengen van ontwikkelingstaken consistent op een later tijdstip verwachten dan de adolescenten. Ofschoon ouders latere verwachtingen hebben, is er een grote overeenkomst tussen de adolescenten en de ouders in de volgorde waarin de ontwikkelingstaken volbracht zouden moeten worden. De hoeveelheid conflicten tussen de adolescent en zijn of haar ouders was positief gerelateerd aan de verschillen in verwachtingen.

Notes

Literatuur

 1. Buchanan, C.M., Eccles, J.S., Flanagan, C., Midgley, C., Feldlaufer, H. & Harold, R.D. (1990). Parents’ and teachers’ beliefs about adolescents: Effects of sex and experience. Journal of Youth and Adolescence, 19, 363–394.CrossRefGoogle Scholar
 2. Collins, W.A. (1991). Shared views and parent–adolescent relationship. In R.L. Paikoff (Ed.), Shared views in the family during adolescence (pp. 103–110). San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 3. Cooper, C.R. & Grotevant, H.D. (1987). Gender issues in the interface of family experience and adolescents’ friendship and dating identity. Journal of Youth and Adolescence, 16, 247–264.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dekovic, M., Groenendaal, J.H.A. & Gerris, L.A.W. (1996). Opvoederkenmerken. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns & W.H.J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 70–94). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Demo, D.H. (1991). A sociological perspective on parent–adolescent disagreements. In R.L. Paikoff (Ed.), Shared views in the family during adolescence (pp. 111–118). San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 6. Epstein, A.S. (1980). Assessing the child development information needed by adolescent parents with very young children. Washington, DC: Department of Health, Education and Welfare.Google Scholar
 7. Feldman, S.S. & Quatman, T. (1988). Factors influencing age expectations for adolescent autonomy: A study of early adolescents and parents. Journal of Early Adolescence, 8, 325–343.CrossRefGoogle Scholar
 8. Feldman, S.S. & Rosenthal, D.A. (1990). The acculturation of autonomy expectations in Chinese high schoolers residing in two Western nations. International Journal of Psychology, 25, 259–281.CrossRefGoogle Scholar
 9. Feldman, S.S. & Rosenthal, D.A. (1991). Age expectations of behavioral autonomy in Hong Kong, Australian and American youth: The influence of the family variables and adolescents’ values. International Journal of Psychology, 26, 1–23.CrossRefGoogle Scholar
 10. Goodnow, J.J. (1988). Parents’ ideas, actions, and feelings: Models and methods from developmental and social psychology. Child Development, 59, 286–320.CrossRefGoogle Scholar
 11. Goodnow, J.J., Cashmore, J., Cotton, S. & Knight, R. (1984). Mothers’ developmental timetables in two cultural groups. International Journal of Psychology, 19, 193–205.CrossRefGoogle Scholar
 12. Goodnow, J.J. & Collins, W.A. (1990). Development according to parents: The nature, sources, and consequences of parents’ ideas. London: Erlbaum.Google Scholar
 13. Hess, R.D., Kashiwagi, K., Azuma, H., Price, G.G. & Dickson, W.P. (1980). Maternal expectations for mastery of developmental tasks in Japan and the United States. International Journal of Psychology, 15, 259–271.CrossRefGoogle Scholar
 14. Holmbeck, G.N. & O'Donnell, K. (1991). Discrepancies between perceptions of decision making and behavioral autonomy. In R.L. Paikoff (Ed.), Shared views in the family during adolescence (pp. 51–69). San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 15. Johnson, B.M. & Collins, W.A. (1988). Perceived maturity as a function of appearance cues in early adolescence: Rating of unacquainted adults, parents and teachers. Journal of Early Adolescence, 8, 357–372.CrossRefGoogle Scholar
 16. Linden, F.J. van der & Dijkman, T.A. (1989). Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Nijmegen: Hoogveld Instituut.Google Scholar
 17. MacPhee, D. (1981). Manual: Knowledge of Infant Development Inventory. Unpublished manuscript, University of North Carolina.Google Scholar
 18. Miller, S.A. (1988). Parents’ beliefs about children's cognitive development. Child Development, 59, 259–285.CrossRefGoogle Scholar
 19. Montemayor, R. (1982). The relationship between parent–adolescent conflict and amount of time adolescents spend alone and with parents and peers. Child Development, 53, 1512–1519.CrossRefGoogle Scholar
 20. Montemayor, R. (1983). Parents and adolescents in conflict: All families some of the time and some families most of the time. Journal of Early Adolescence, 3, 83–103.CrossRefGoogle Scholar
 21. Montemayor, R. (1986). Family variation in parent–adolescent storm and stress. Journal of Adolescent Research, 1, 15–31.CrossRefGoogle Scholar
 22. Montemayor, R. & Brownlee, J.R. (1987). Fathers, mothers, and adolescents: Gender–based differences in parental roles during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 281–291.CrossRefGoogle Scholar
 23. Noack, P. & Kracke, B. (1992, september). Developmental timetables for adolescents: Similarities and differences between adolescents, their mothers, fathers, and friends. Poster presented at the Vth European Conference on Developmental Psychology, Seville, Spain.Google Scholar
 24. Noom, M., Dekovic, M. & Loenen, K. van (1994, juni). Measures of parental behavior towards adolescents: Convergent, discriminant, and external validity. Poster presented at the Thirteenth Biennial Meeting of ISSBD, Amsterdam, The Netherlands.Google Scholar
 25. Paikoff, R.L. (Ed.) (1991). Shared views in the family during adolescence. San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 26. Paikoff, R.L. & Brooks–Gunn, J. (1991). Do parent–child relationships change during puberty? Psychological Bulletin, 110, 47–66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Palmonari, A., Kirchler, E. & Pombeni, M.L. (1991). Differential effects of identification with family and peers on coping with developmental tasks in adolescence. European Journal of Social Psychology, 21, 381–402.CrossRefGoogle Scholar
 28. Palmonari, A., Pombeni, M.L. & Kirchler, E. (1990). Adolescents and their peer–groups: A study on the significance of peers, social categorization processes, and coping with developmental tasks. Social Behavior, 5, 33–48.Google Scholar
 29. Papini, D.R. & Micka, J.C. (1991). Synchronization in ratings of pubertal maturity and faulty beliefs about family relationship. In R.L. Paikoff (Ed.), Shared views in the family during adolescence (pp. 33–50). San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 30. Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 31. Roehling, P.V. & Robin, A.L. (1986). Development and validation of the Family Beliefs Inventory: A measure of unrealistic beliefs among parents and adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 693–697.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Rosenthal, D. & Bornholt, L. (1988). Expectations about development in Greek– and Anglo–australian families. Journal of Cross–Cultural Psychology, 19, 19–34.Google Scholar
 33. Smith, K.A. & Forehand, R. (1986). Parent–adolescent conflict: Comparison and prediction of the perceptions of mothers, fathers, and daughters. Journal of Early Adolescence, 6, 353–367.CrossRefGoogle Scholar
 34. Youniss, J. & Smollar, J. (1985). Adolescent relations with mothers, fathers, and friends. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • M. Dekovic
  • 1
 • M. J. Noom
  • 1
 • W. Meeus
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations