Advertisement

Kind en adolescent

, 18:76 | Cite as

Communicatie… niet vanzelfsprekend. Praktijkboek taaltherapie voor kinderen met contactstoornissen

Boeken
  • 189 Downloads

Samenvatting

Een verstoord verlopende taal– en spraakontwikkeling is een van de hele duidelijke en vroege signalen van autistische–spectrumstoornissen. Veel van deze kinderen komen in eerste instantie bij logopedisten. Dezen nemen slechts trage of grillige vorderingen waar en raken gefrustreerd door het uitblijven van een groeizame werkrelatie. Voor veel logopedisten zal het zeer handzame en praktische boek van Egberts en Van der Giessen een bemoedigende eye–opener zijn. De auteurs reiken talloze adviezen aan voor een gerichte stimulering van de taalontwikkeling bij deze groep kinderen.

 

  1. J. Egberts en M. van der Giessen Communicatie… niet vanzelfsprekend. Praktijkboek taaltherapie voor kinderen met contactstoornissen. Leuven/Amersfoort: Acco, 1996. 144 p., ƒ 34,00.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations