Advertisement

Kind en adolescent

, 18:10 | Cite as

De Ouder–Kind Interactie Vragenlijst (OKIV)

 • A. Lange
 • R. Blonk
 • R. Wiers
 • D. Schaarvan der
Article
Parent–Child Interaction Questionnaire PACHIQ 

Samenvatting

Er wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de Ouder–Kind Interactie Vragenlijst (OKIV). Met behulp van de OKIV kan men onderzoeken hoe iedere ouder afzonderlijk de relatie met ieder kind afzonderlijk beoordeelt, en omgekeerd. De OKIV is gebaseerd op de leertheorie en op de structurele gezinstheorie. De items hebben betrekking op onderling gedrag en gevoel. Voor de kinderversie (OKIV–K) werd over drie verschillende steekproeven een stabiele twee–factorstructuur gevonden (Gezag en Acceptatie). Voor de ouderversie (OKIV–O) was een één–factoroplossing de beste. De betrouwbaarheden van de subschalen en de totale schalen zijn goed en de eerste gegevens over de validiteit zijn hoopgevend.

Notes

Literatuur

 1. Akister, J. & Stevenson–Hinde, J. (1991). Identifying families at risk: Exploring the potential of the McMaster Family Assessment Device. Journal of Family Therapy, 13 , 411–421. CrossRefGoogle Scholar
 2. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM–IV. New York: American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. Asher, S.R. (1985). An evolving paradigm in social skill training with children. In B.H. Schneider, K.H. Rubin & J.E. Ledingham (Eds.), Children's peer relations: Issues in assessment and intervention (pp. 157–171). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 4. Balen, F. van (1995). De ouder–kindrelatie na in vitro fertilisatie (IVF). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 50, 10–14.Google Scholar
 5. Blonk, R.W.B. & Lange, A. (in voorbereiding). Ouder–Kind interactie: Verschillen tussen aangemelde en niet–aangemelde kinderen.Google Scholar
 6. Bollen, K.A. & Scott Long, J. (Eds.) (1993). Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage.Google Scholar
 7. Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J. Scott Long (Eds.), Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage.Google Scholar
 8. Buurmeijer, F.A. & Hermans, P.C. (1988). Gezinsfunctioneren en individuele stoornissen. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 9. Colapinto, J. (1991). Structural family therapy. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 2). New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 10. Dekovic, M. & Janssens, J.M.A.M. (1992). Parents’ child–rearing style and child's sociometric status. Developmental Psychology, 28, 925–932.CrossRefGoogle Scholar
 11. Dekovic, M. Janssens, J.M.A.M. & Gerris, J.R.M. (1991). Factor structure and construct validity of the Block Child Rearing Practices Report (CRPR). Psychological Assessment, 3, 182–187.CrossRefGoogle Scholar
 12. Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1992). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 13. Fauber, R.L. & Long, N. (1991). Children in context: The role of the family in child psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 813–820.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Ginsburg, G.S., Silverman, W.K. & Kurtines, W.K. (1995). Family involvement in treating children with phobic and anxiety disorders: A look ahead. Clinical Psychology Review, 15, 457–473.CrossRefGoogle Scholar
 15. Gordon, Th. (1979). Luisteren naar elkaar; problemen uitpraten en oplossen in het gezin. Kapellen: Uitgeverij de Nederlandse Boekhandel.Google Scholar
 16. Grotevant, H.D. & Carlson, C.I. (1989). Family assessment: A guide to methods and measures. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 17. Haan, R. de (1996). Persoonlijke communicatie, september 1996.Google Scholar
 18. Henderson, R.W. (Ed.) (1981). Parent–child interaction. New York: Academic Press.Google Scholar
 19. Jacob, T. & Tennenbaum, D.L. (1988). Family assessment: Rationale, methods, and future directions. New York: Plenum Press.Google Scholar
 20. Jøreskog, K.G. & Sørbom, D. (1993). LISREL VIII User's reference guide. Chicago: Scientific Software International Inc.Google Scholar
 21. Kashani, J.H., Vaidya, A.F., Soltys, S.M., Dandoy, A.C., Katz, L.M. & Reid, J.C. (1990). Correlates of anxiety in psychiatrically hospitalized children and their parents. American Journal of Psychiatry, 147, 319–323.PubMedGoogle Scholar
 22. Kaslow, N.J., Deering, C.G. & Racusin, G.R. (1994). Depressed children and their families. Clinical Psychology Review, 14, 39–55.CrossRefGoogle Scholar
 23. Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen (6e herziene druk). Groningen: Wolters–Noordhoff.Google Scholar
 24. Loehlin, J.C. (1987). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 25. Maccoby, E.E. (1980). Social development. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.Google Scholar
 26. Maillette de Buy Wenniger, W.F., Loon, A.J.J.M. van, Benoist, R.H.I. & Moleman, N. (1995). De Nederlandse vertaling van de McMaster Assessment Device. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 746–749.Google Scholar
 27. Meijer, A.M. (1994). Gezinsinvloeden bij astma. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 28. Moos, R.H. & Moos, B.S. (1981). Family Environment Scale manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.Google Scholar
 29. Newcomb, A.F., Bukowski, W.M. & Pattee, L. (1993). Children's peer relations: A meta–analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99–128.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. Olson, D.H., Sprenkle, D.H. & Russell, C.S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family Process, 18, 3–28.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Oud, J.H.L. & Welzen, K.F. (1988). Nijmeegse Gezinsrelatie Test. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 32. Patterson, G.R. (1982). Coercive Family Process: A social learning approach to family intervention. Oregon: Castalia Publ. Comp.Google Scholar
 33. Robbroeckx, L.M.H., Schot–de Jong, L.W. van der & Otten, B.J. (1990). De gezinsbelasting bij ouders van meisjes met te vroege puberteitsontwikkeling. Kind en Adolescent, 11, 180–192.Google Scholar
 34. Robbroeckx, L.M.H. & Wels, P.M.A. (1988). De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 35. Schaar, D. van der & Schwartz, N. (1989). De ontwikkeling van de ‘Ouder–Kind Interactie Vragenlijst’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Klinische Psychologie.Google Scholar
 36. Schoenmakers, I. (1994). Het meten van de interactie tussen ouders en kinderen. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie.Google Scholar
 37. Schoorl, P.M., Vries, A.K. de & Wijnekus, M.C. (Red.) (1988). Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 38. Schwartz, N. & Schaar, D. van der (1989). Interacties tussen ouders en kinderen. Een literatuurstudie naar opvoedings– en gezinsfactoren die de kwaliteit van interacties tussen ouders en kinderen beïnvloeden. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie.Google Scholar
 39. Skinner, H.A. (1987). Self–report instruments for family assessment. In Th. Jacob (Ed.), Family interaction and psychopathology. New York: Plenum Press.Google Scholar
 40. Skinner, H.A., Steinhauer, P.D. & Santa–Barbara, J. (1983). The Family Assessment Measure. Canadian Journal of Community Mental Health, 2, 91–105.Google Scholar
 41. Smagt, M. van der (1985). Huiselijke omstandigheden van Amsterdamse kleuters. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 42. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 43. Vostanis, P. & Nicholls, J. (1995). The Family Environmental Scale: Comparison with the construct of Expressed Emotion. Journal of Family Therapy, 17, 299–315.CrossRefGoogle Scholar
 44. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1991). Gezinsbelasting en hulpverlening aan gezinnen II: De constructie van de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingsssituatie (NVOS). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30 , 63–79.Google Scholar
 45. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1993). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 109–127.Google Scholar
 46. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1994). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 109–127.Google Scholar
 47. Wiers, R.W. (1994). Psychologische mechanismen van verhoogd risico op verslaving bij kinderen van alcoholisten. De Psycholoog, 29, 63–75.Google Scholar
 48. Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1994). Psychological mechanisms of enhanced risk of addiction: A dual pathway? Acta Pediatrica Supplement, 404, 9–13.CrossRefGoogle Scholar
 49. Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1996). Ouder–kind interacties en ouderlijk alcoholisme. Poster gepresenteerd op een wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Relatie– en Gezinstherapie, Amsterdam.Google Scholar
 50. Wit, C.A.M. de, Goudena, P.P. & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27, 215–232.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • A. Lange
  • 1
 • R. Blonk
  • 1
 • R. Wiers
  • 1
 • D. Schaarvan der
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations