Kind en adolescent

, Volume 17, Issue 2, pp 42–44 | Cite as

Aan autisme verwante stoornissen: een inleiding

 • R. J. van der Gaag
 • F. C. Verhulst
Article
 • 612 Downloads

Samenvatting

Een speciale uitgave van dit tijdschrift wijden aan stoornissen die ‘aan autisme verwant’ zijn, zal menigeen nogal vreemd voorkomen. De aanleidingen om dit te doen zijn toch velerlei. Het gaat om een groep individuen waarvan de problematiek nog maar vaag omschreven is, maar die kwantitatief waarschijnlijk beduidend groter is dan de groep ‘echte autisten’. Bovendien lijkt er in Nederland sprake van een kleine diagnostische inflatie, die om bezinning vraagt. Gaat het om een klinische vergaarbak of om een zinvolle categorale ordening? De ‘aan autisme verwante stoornissen’ plaatsen beleidmakers voor belangrijke dilemma's: moet de specifieke zorgverlening, zoals gedefinieerd in de Nota Autisme (Tweede Kamer, 1984), destijds toegemeten en toegespitst op de ‘echte’ autisten, verbreed worden met de groep aan autisme verwante stoornissen? Naast belangenverenigingen (de oudervereniging NVA: Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen) worden de mensen van de praktijk (kinderpsychiaters, psychologen, orthopedagogen en onderwijzenden) en wetenschappers door deze vragen uitgedaagd.

autism pervasive developmental disorder PDD–NOS Aspergers syndrome 

Notes

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed.; DSM–III). Washington DC: APA.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed. revised; DSM–III–R). Washington DC: APA.Google Scholar
 3. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.; DSM–IV). Washington DC: APA.Google Scholar
 4. Asperger, H. (1944). Die ‘autistische Psychopathen’ im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76–136.CrossRefGoogle Scholar
 5. Cohen, D.J., Towbin, K.E., Mayes, L. & Volkmar, F. (1994). Developmental psychopathology of multiplex developmental disorder. In S.L. Friedman & H.C. Haywood (Eds.), Developmental follow–up: Concepts, genres, domains and methods (pp. 155–179). New York: Academic Press.Google Scholar
 6. Cohen, D.J., Volkmar, F.R. & Paul, R. (1986). Issues in the classification of pervasive developmental disorders: History and current status of nosology. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25(2), 158–161.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Gaag, R.J. van der (1993). Multiplex developmental disorder. An exploration of borderlines on the autistic spectrum. Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht.Google Scholar
 8. Gaag, R.J. van der, Buitelaar, J.K., Ban, E. van den, Bezemer, M., Njio, L. & Engeland, H. van (1995). A controlled multivariate chart review of multiple complex developmental disorder. Journal Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1096–1106.Google Scholar
 9. Gaag, R.J. van der, Buitelaar, J.K. & Volkmar, F.R. (1995). PDD–NOS individuals in the DSM IV Autism Field Trial. Presented at ‘Changing Views 10th International Congress ESCAP’, Utrecht (p. 173).Google Scholar
 10. Kestenbaum, C.J. (1983). The borderline child at risk for major psychiatric disorder in adult life: Seven case reports with follow–up. In K.S. Robson (Ed.), The borderline child; Approaches to etiology, diagnosis and treatment (pp. 49–81). New York: McGraw–Hill.Google Scholar
 11. Lofgren, D.P., Bemporad, J., King, J., Lindem, B.S. & O'Discoll, G. (1991). A prospective follow–up study of so–called borderline children. American Journal of Psychiatry, 148(11), 1541–1547.PubMedGoogle Scholar
 12. Serra, M., Minderaa, R.B., Vangeert, P.L.C., Jackson, A.E., Althaus, M. & Til, R. (1995). Emotional role–taking abilities of children with a pervasive developmental disorder not otherwise specified. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 475–490.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Szatmari, P., Bartolucci, G. & Bremner, R. (1989). Asperger's syndrome and autism: Comparison on early history and outcome. Developmental Medicine and Child Neurology, 31, 709–720.PubMedGoogle Scholar
 14. Tantam, D. (1991). Asperger syndrome in adulthood. In U. Frith (Ed.), Autism and Asperger syndrome (pp. 147–183). Cambridge: University Press.CrossRefGoogle Scholar
 15. Towbin, K.E., Dykens, E.M., Pearson, G.S. & Cohen, D.J. (1993). Conceptualizing borderline syndrome of childhood and childhood schizophrenia as a developmental disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 775–782.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Tweede Kamer (vergaderjaar 1984–1985). Nota Autisme. 18766 nrs. 1–2, Den Haag.Google Scholar
 17. Wolff, S. (1995). Loners. The life path of unusual children. London/New York: Routledge.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • R. J. van der Gaag
  • 1
 • F. C. Verhulst
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations