Advertisement

Kind en adolescent

, 17:40 | Cite as

Gevlucht zonder ouders. Integratie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland.

  • E. Wesdorp–Uytenbogaart
Boeken
  • 61 Downloads

Samenvatting

Na drie inleidende hoofdstukken waarin onder andere wordt ingegaan op de algemene problemen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland (of ama's) betreffende hun juridische status, het opvangtraject, het onderwijs en de manier van wonen, volgt in een lang hoofdstuk het verslag van een onderzoek naar de integratie in de Nederlandse samenleving van een groep van deze jongeren. Zij waren ten tijde van het onderzoek (eind 1994) tussen de 14 en 24 jaar oud, voor hun achttiende zonder hun ouders aangekomen en verbleven minstens tien maanden in Nederland (waardoor zij de Nederlandse taal ten minste op basisniveau beheersten).

 

  1. J. Snijders en F. van Wel Gevlucht zonder ouders. Integratie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Utrecht: SWP, 1995. 63 p., ƒ 19,50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • E. Wesdorp–Uytenbogaart
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations