Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 16, Issue 3, pp 116–120 | Cite as

Zelfwaardering bij kleuters met verstorend gedrag

 • K. Verschueren
 • A. Marcoen
Onderzoek kort
kindergartners disruptive behavior (evaluations of) self 

Samenvatting

De stelling dat kinderen met verstorend gedrag een lage zelfwaardering hebben, wordt niet ondubbelzinnig bevestigd in empirisch onderzoek. Dit kan het gevolg zijn van het feit a. dat deze kinderen hun negatieve zelfwaardering vaak verbergen, en b. dat de gebruikte zelfrapporteringsmetingen van zelfwaardering niet door de façade heen prikken. Deze interpretatie werd getoetst in een niet–klinische groep van 95 kleuters. De zelfwaardering werd gemeten met Harters Competentiebelevingsschaal voor Jonge Kinderen (CBSJK), een directe zelfrapporteringsmeting, en met Cassidy's Handpop Interview, een indirecte interview–meting van het zelfwaardegevoel. Uit de resultaten blijkt dat kleuters met verstorend gedrag, in vergelijking met de controlegroep, een lagere zelfwaardering tonen in het Handpop Interview, maar niet in de CBSJK. Bovenvermelde interpretatie wordt hierdoor meer plausibel. Indirecte interview–metingen zoals het Handpop Interview, lijken bijzonder geschikt om het werkelijke, onderliggende zelfwaardegevoel te vatten.

Notes

Literatuur

 1. Behar, L. & Stringfield, S. (1974). A behavior rating scale for the preschool child. Developmental Psychology, 10, 601–610.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Vol. II. Separation: Anxiety and anger. New York: Basic Books.Google Scholar
 3. Bretherton, I. (1991). Pouring new wine into old bottles: The social self as internal working model. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Self processes and development: The Minnesota Symposia on Child Psychology, 23, 1–41.Google Scholar
 4. Bretherton, I. (1993). From dialogue to internal working models: The co–construction of self in relationships. In C. A. Nelson (Ed.), Memory and affect in development: The Minnesota Symposia on Child Psychology, 26, 237–263.Google Scholar
 5. Cassidy, J. (1988). Child–mother attachment and the self in six–year–olds. Child Development, 59, 121–134.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Cassidy, J. (1990). Theoretical and methodological considerations in the study of attachment and the self in young children. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research and intervention (pp. 87–119). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 7. Cassidy, J. &Kobak, R.R. (1988). Avoidance and its relation to other defensive processes. In J. Belsky &T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 300–323). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 8. Chandler, L. A. (1983). The stress response scale: An instrument for use in assessing emotional adjustment reactions. School Psychology Review, 12, 260–265.Google Scholar
 9. Chandler, L. A. & Shermis, M. D. (1986). Behavioral Responses to Stress: Profile Patterns of Children. Journal of Clinical Child Psychology, 15, 317–322.CrossRefGoogle Scholar
 10. Damon, W. & Hart, D. (1988). Self–understanding in childhood and adolescence. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 11. Harter, S. (1985). Manual for the self–perception profile for children. Denver: University of Denver.Google Scholar
 12. Harter, S. (1988). Issues in the assessment of the self–concept of children and adolescents. In A. La Greca (Ed.), Childhood assessment: Through the eyes of a child (pp. 292–325). Ally & Bacon.Google Scholar
 13. Harter, S. & Pike, R. (1984). The pictorial scale of perceived competence and social acceptance for young children. Child Development, 55, 1969–1983.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Matthys, W. (1993). Zelfwaardering bij kinderen met antisociaal gedrag. Klinische beschouwingen van empirische bevindingen. Kind en Adolescent, 14, 187–193.Google Scholar
 15. Meulen, M. van der (1993). Zelfbeeld en psychisch functioneren. Een introductie. Kind en Adolescent, 14, 115–126.Google Scholar
 16. Oosterwegel, A. (1993). Zelfconceptie, zelfwaardering en competentiebeleving. De perceptie van een onderzoeker. Kind en Adolescent, 14, 205–214.CrossRefGoogle Scholar
 17. Straathof, M., Treffers, P., Siebelink, B. & Goedhart, A. (1991). Eigenwaarde en competentiebeleving: Een onderzoek bij 8–12 jaar oude kinderen op een polikliniek kinderpsychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 33, 375–390.Google Scholar
 18. Veerman, J. W. (1989). De competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK). Een experimentele handleiding. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, Episcript nr. 9.Google Scholar
 19. Veerman, J. W. & Straathof, M. A. E. (1993). Zelfwaardering bij depressieve en gedragsgestoorde kinderen. Kind en Adolescent, 14, 173–186.Google Scholar
 20. Verschueren, K. & Marcoen, A. (1993). De Zelfbelevingsschaal voor Jonge Kinderen. Ongepubliceerde handleiding, K. U. Leuven.Google Scholar
 21. Verschueren, K. & Marcoen, A. (1994). Correlates of perceived competence and social acceptance in five–year–olds. Research Report No. 94.01, Center for Developmental Psychology, K. U. Leuven.Google Scholar
 22. Verschueren, K., Marcoen, A. & Schoefs, V. (submitted). Attachment, self–perceptions and competence: Correlates of the internal working model of self in five–year–olds. Manuscript submitted for publication.Google Scholar
 23. Verschueren, K., Schoefs, V. & Marcoen, A. (1994). Handpop Interview: instructies en codering. Aanpassing van het Puppet interview van Cassidy (1986). Ongepubliceerde handleiding, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, K. U. Leuven.Google Scholar
 24. Witte, H. F. J. de (1986). Ontwikkelingspsychopathie en psychopathiforme gedragsstoornissen (conduct disorders). In J. A. R. Sanders–Woudstra & H. F. J. de Witte (Red.), Leerboek kinder– en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 25. Wylie, R. C. (1979). The self–concept. Vol. II: Theory and research on selected topics. Lincoln: University of Nebraska Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • K. Verschueren
  • 1
 • A. Marcoen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations