Advertisement

Kind en adolescent

, 16:86 | Cite as

Het gebruik van onderzoeksgegevens bij besluitvorming in jeugdzorg en onderwijs

 • F. J. H. Harinck
 • J. W. Veerman
Article

Samenvatting

Dit artikel gaat over de vraag in hoeverre kennis verkregen uit evaluatie–onderzoek een rol speelt bij besluitvorming in de praktijk van de jeugdzorg en het onderwijs. Begonnen wordt met een nadere specificatie van deze vraag: welk soort onderzoek leidt tot welk soort benutting en welk soort factoren zijn daar verder nog op van invloed? Vervolgens worden de elementen uit deze benuttingsvraag nader omschreven en met gegevens uit zogeheten ‘benuttingsstudies’, alsook met voorbeelden uit eigen onderzoek geïllustreerd. Geconcludeerd wordt dat benutting vaker voorkomt dan wordt gedacht, dat het identificeren van benuttingsverhogende factoren de benutting nog kan laten toenemen, maar ook dat informatie uit onderzoek slechts een deel van de beslissingscontext vormt, waarin ideologie, macht en persoonlijke voorkeur ook een rol spelen.

evaluation research utilization decision making 

Notes

Literatuur

 1. Adriani, P.J.A. (1975). Wetenschap in de jeugdbescherming. Utrecht: Universiteit Utrecht, Vakgroep Sociale Pedagogiek, onderzoeksrapport.Google Scholar
 2. Alkin, M.C. (1985). A guide for evaluation decision makers. London: Sage.Google Scholar
 3. Altschuld, J.W., Sook Yoon, J. & Cullen, C. (1993). The utilization of need assesment results. Evaluation and Program Planning, 16, 279–285.CrossRefGoogle Scholar
 4. Berg, G. van den (1987). Effectief evalueren. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 5. Cook, T.D. & Shadish, W.R. (1986). Program Evaluation: The worldly science. Annual Review of Psychology, 37, 193–232.CrossRefGoogle Scholar
 6. Cousins, J.B. & Leithwood, K.A. (1986). Current empirical research on evaluation utilization. Review of Educational Research, 56, 331–364.Google Scholar
 7. Cronbach, L.J. (1982). Designing evaluations of educational and social programs. San Fransisco: Jossey Bass.Google Scholar
 8. Derksen, Th.J.G. & Crins, H.W. (1984). Automatisering van de informatieverzorging. Den Haag: Academic Service.Google Scholar
 9. Donker, M.C.H. (1993). Evaluatie–onderzoek: Kunst of kunde? In M. Donker & J. Derks (Red.), Rekenschap. Evaluatie–onderzoek in Nederland, de stand van zaken (pp. 287–300). Utrecht: NcGv.Google Scholar
 10. Greene, J.C. (1987). Stakeholder participation in evaluation design: Is it worth the effort? Evaluation and Program Planning, 10, 379–394.CrossRefGoogle Scholar
 11. Guba, E.G. & Lincoln, J.S. (1983). Effective evaluation. San Francisco: Jossey–Bass.Google Scholar
 12. Harinck, F. & Smit, M. (1995). Process evaluation in residential care. In M. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière & M. Williams (Eds.), The art and science of child care. Aldershot: Arena.Google Scholar
 13. Hermanns, J.M.A. (1993). Tussen praktische theorieën en theoretische praktijken. In S.M.J. van Hekken, N.W. Slot, J. Stolk & J.W. Veerman (Red.), Pedologie tussen wetenschap en praktijk (pp. 19–30). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 14. Hutjes, J.M. & Cuisinier, M.C.J. (1982). Sociaal–wetenschappelijk onderzoek in het overheidsbeleid. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 15. Leviton, L.C. & Hughes, E.F.X. (1981). Research on the utilization of evaluations. Evaluation Review, 5, 525–548.CrossRefGoogle Scholar
 16. Majchrzak, A. (1986). Information focus and data sources; When will they lead to use? Evaluation Review, 10, 193–215.CrossRefGoogle Scholar
 17. Morrow–Bradley, C. & Elliot, C. (1986). Utilization of psychotherapy research by practicing psychotherapists. American Psychologist , 41, 189–197.CrossRefGoogle Scholar
 18. Pancer, S.M. & Westhues, A. (1989). A developmental stage approach to program planning and evaluation. Evaluation Review, 13, 56–77.CrossRefGoogle Scholar
 19. Patton, M.Q. (1978). Utilization–focused evaluation. Beverly Hills, CA: Sage.Google Scholar
 20. Rossi, P.H. & Freeman, H.E. (1993). Evaluation; A systematic approach. London: Sage.Google Scholar
 21. Scheerens, J. (1983). Evaluatieonderzoek en beleid. Harlingen: Flevodruk.Google Scholar
 22. Shapiro, J.Z. (1984). Conceptualizing evaluation use: Implications of alternative models of organizational decision making. Evaluation Studies Review Annual, 9, 633–645.Google Scholar
 23. Sijben, N. (1984). Programma–evaluatie: wat is dat? In G.M. Schippers, N. Sijben, C. Schaap & J. Mastboom (Red.), Programma–evaluatie in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 11–27). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 24. Timmermans, J. (1987). Samenhang in de zorg voor jeugdigen (Stukwerk, nr. 43). Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 25. Vall, M. van de (1980). Sociaal beleidsonderzoek; Een professioneel paradigma. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 26. Veerman, J.W. (1990). De ontwikkeling van kinderen na een periode van klinische jeugdhulpverlening. Een evaluatief–epidemiologisch onderzoek. Academisch proefschrift. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 27. Veerman, J.W. (1993). Evaluatief–epidemiologisch onderzoek in de klinische praktijk. Opzet en kader van follow–up onderzoek in een pedologisch instituut. In H.M. Pijnenburg & L.M.G. Curfs (Red.), Jaarboek onderzoek pedologische instituten 1992 (pp. 49–66). Cadier en Keer: SNZB.Google Scholar
 28. Veerman, J.W. & Doef, P.L.M. van der (1986). Classificatie en registratie in onderzoek en hulpverlening. In J.D. van der Ploeg (Red.), Psychologie en residentiële jeugdhulpverlening (pp. 121–142). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 29. Veerman, J.W., Fenger–Hanemann, B.I., Roschar–Rosenstein, A.S. & Veeneklaas, J.R. (1986). Op het spoor gezet. Een follow–up onderzoek naar kenmerken en ontwikkelingen van een MKD–populatie. Amsterdam: MKD 't Kabouterhuis–Zuid.Google Scholar
 30. Weiss, C.H. (1984). Toward the future of stakeholder approaches in evaluation. Evaluation Studies Review Annual, 9, 255–268.Google Scholar
 31. Weiss, J.A. & Weiss, C.H. (1981). Social scientists and decisionmakers look at the usefulness of mental health research. American Psychologist , 36, 837–847.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • F. J. H. Harinck
  • 1
 • J. W. Veerman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations