Advertisement

Kind en adolescent

, 15:160 | Cite as

Soms moet de appel ver van de boom rollen

Opmerkelijk

Samenvatting

Een belangrijke doorbraak in het denken over geestelijke stoornissen bij kinderen en jeugdigen is geweest dat aan de vraag ‘Hoe komt het dat iemand problemen krijgt?’ een andere vraag is toegevoegd, namelijk ‘Hoe komt het dat zoveel anderen die aan dezelfde invloeden blootstonden deze problemen niet hebben gekregen?’. Ik doel uiteraard op het onderzoek naar de invloed van stress, de rol van ‘coping’, verschillen in kwetsbaarheid en de aanwezigheid van beschermende factoren. Naast Michael Rutter en Norman Garmezy is de Amerikaanse psychologe Emmy Werner een van de pioniers op dit gebied.

Literatuur

  1. Werner, E.E. (1993). Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the Kauai Longitudinal Study. Development and Psychopathology , 5, 503–515CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • F. Boer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations