Advertisement

Kind en adolescent

, 15:116 | Cite as

Friendship and Peer Relations in Children

Boeken
  • 25 Downloads

Samenvatting

Vanaf de basisschoolleeftijd heeft een kind veel meer contact met leeftijdgenoten dan met volwassenen; met broers en zussen, maar vooral met kinderen die geen familie zijn: vrienden en vriendinnen en kinderen met wie een oppervlakkiger contact bestaat: ‘peers’ in het vakjargon.

Literatuur

  1. P. Erwin Friendship and Peer Relations in Children. Chicester: Wiley, 1993. 306 p., £ 17,95Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • F. Boer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations