Advertisement

Kind en adolescent

, 14:91 | Cite as

Visies op gezinsbehandeling. Artikelen en interviews

Boeken
  • 16 Downloads

Samenvatting

Dit boek betreft de heruitgave van een aantal artikelen en interviews met bekende therapeuten, die de auteur reeds eerder in diverse tijdschriften heeft gepubliceerd in de loop van de 25 jaar waarin ze gezinnen behandelde. Drie interviews (met respectievelijk Lynn Hoffman, Walter Kempeler en Marcia Sheinberg) zijn nieuw en vormen de enige oorspronkelijke bijdragen. Aan het einde is een chronologisch gerangschikt overzicht van de oorspronkelijke bronnen opgenomen. De lezer zou enorm gediend zijn geweest met het in voetnoot onder elk opgenomen artikel vermelden van de oorspronkelijke titel met plaats van uitgave.

 

  1. A. van der Pas. Visies op gezinsbehandeling. Artikelen en interviews. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992. 240 p., ƒ 49,50Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations