Advertisement

Kind en adolescent

, 13:77 | Cite as

Onderzoek naar de gezinsbelasting van Turkse ouders

Opmerkelijk

Samenvatting

Enige jaren geleden werd door de auteurs een onderzoeksproject gestart dat tot doel heeft de gezinsbelasting van ouders te onderzoeken. Het gaat hierbij om gezinnen, waarvan een kind is aangemeld wegens gedrags- of opvoedingsproblemen. In de diagnostiek van gedrags- en opvoedingsproblemen wordt vooral aandacht besteed aan het gedrag van het kind en de wijze waarop ouders daarmee kunnen omgaan. Wij betoogden indertijd dat het voor een optimale diagnostiek en de begeleiding of behandeling van opvoedings- en gedragsproblemen noodzakelijk is ook aandacht te besteden aan de beleving van en het denken over de problemen door de ouders.

Literatuur

  1. Wels, P.M.A., & Robbroeckx, L.M.H. (1991). Gezinsbelasting en Hulpverlening aan Gezinnen (II). De betrouwbaarheid en validiteit van de NVOS onderzocht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 63–79.Google Scholar
  2. Wels, P.M.A., Robbroeckx, L.M.H. & Oud, J.H.L. (1988). Er zijn meer instrumenten voor het meten van gezinskenmerken. Kind en Adolescent , 9, 29–36.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations