Advertisement

Kind en adolescent

, 13:16 | Cite as

Kinderen als getuigen

 • Y. M. van Schuijlenburg
Article
 • 67 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe betrouwbaar getuigenverklaringen van kinderen zijn. Met betrekking tot het geheugen van kinderen richten onderzoeken zich op de invloed van het stellen van algemene en specifieke vragen en op de invloed van scripts en schema's. De mate waarin kinderen vatbaar zijn voor suggesties is een belangrijk aspect van de betrouwbaarheid: vindt aantasting van het geheugen plaats of wordt de misleidende informatie gebruikt om gaten in het geheugen op te vullen? Ook de kwaliteit van de communicatie tussen volwassenen en kinderen speelt een belangrijke rol bij de suggestibiliteit. Geconcludeerd wordt dat met de juiste ondervragingsmethode en een kritische houding kinderen in getuigenverklaringen betrouwbare informatie kunnen verstrekken.

children testimony eyewitness 

Notes

Literatuur

 1. Cohen, R.L. & Harnick, M.A. (1980). The susceptibility of child witnesses to suggestion. Law and Human Behavior, 4, 201–210.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cole, C.B. & Loftus, E.F. (1987). The memory of children. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds.), Children's eyewitness memory (pp. 178–208). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 3. Elbers, E.P.J.M. & Laak, J.J.F. ter (1989). Kinderen als getuigen. In K. Blankman & L.C.M. Stegman (Red.), Het recht of het belang van het kind (pp. 95–108). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Goodman, G.S., Aman, C. & Hirschman, J. (1987). Child sexual and physical abuse: Children's testimony. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds.), Children's eyewitness memory (pp. 1–23). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 5. Goodman, G.S. & Reed, R.S. (1986). Age differences in eyewitness testimony. Law and Human Behavior, 10, 317–332.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hudson, J. & Nelson, K. (1983). Effects of script structure on children's story recall. Developmental Psychology, 19 , 625–635.CrossRefGoogle Scholar
 7. King, M.A. & Yuille, J.C. (1987). Suggestibility and the child witness. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds), Children's eyewitness memory (pp. 24–35). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 8. Melton, G.B. & Thompson, R.A. (1987). Getting out of a rut: Detours to less traveled paths in child–witness research. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds.), Children's eyewitness memory (pp. 209–229). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 9. Nederlandse Wetgeving, Studenten Editie (1988). Deventer: Kluwer.Google Scholar
 10. Saywitz, K.J. (1987). Children's testimony: Age–related patterns of memory errors. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds.), Children's eyewitness memory (pp. 36–52). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 11. Schetky, D.H. (1988). The child as a witness. In D.H. Schetky & A.H. Green (Eds.), Child sexual abuse (pp. 166–180). New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 12. Wakefield, H. & Underwager, R. (1988). Accusations of child sexual abuse. Springfield: Charles C. Thomas.Google Scholar
 13. Wells, G.L. & Loftus, E.F. (1984). Eyewitness testimony, psychological perspectives. Cambridge: University Press.Google Scholar
 14. Zaragoza, M.S. (1987). Memory, suggestibility, and eyewitness testimony in children and adults. In S.J. Ceci, D.F. Ross & M.P. Toglia (Eds.), Children's eyewitness memory (pp. 53–78). New York: Springer Verlag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • Y. M. van Schuijlenburg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations