Advertisement

Dth

, Volume 26, Issue 4, pp 182–183 | Cite as

Placebo’s helpen niet

  • Alfred Lange
Misverstanden en mythes
  • 21 Downloads

Samenvatting

Geen van deze gedachten klopt. Bügel (2006) bespreekt een aantal experimenten die onder andere beschreven worden in The powerful placebo (Shapiro & Shapiro, 1997). Zo heeft Beecher een beroemd geworden experiment uitgevoerd, waarin hartpatiënten at random werden ingedeeld. Bij de ene groep werd een arterieslagader gekoppeld aan een coronaire arterie plus kransslagader van het hart.

Literatuur

  1. Bügel, P. (2006). De heilzame werking van de placebo. De Academische Boekengids, 54(1), 3-4.Google Scholar
  2. Frank, J.D. (1973). Persuasion and healing. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
  3. Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen; cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
  4. Milders, F. (2001). Placebo: een fascinerend en irritant verschijnsel. Directieve Therapie, 21(4), 323-334.CrossRefGoogle Scholar
  5. Payer, L. (1989). Medicine and culture. New York: Penguin Books.Google Scholar
  6. Shapiro, A., & Shapiro, E. (1997). The powerful placebo. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
  7. Velden, K. van der, & Dijck, R. van (1977). Wat is directieve therapie? In: K. van der Velden et al. (red.), Directieve therapie, Deel 1 (hfdst. 1, 17-25). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations