Advertisement

Dth

, Volume 26, Issue 4, pp 166–169 | Cite as

Over de diagnostiek en behandeling van de ‘conversieve’ expressieve afasie

 • Kees Hoogduin
 • Agnes van Minnen
 • Marc Verbaak
Artikelen
 • 240 Downloads

Samenvatting

Primaire progressieve afasie (PPA) is een progressieve aandoening waarbij in het begin vaak afwijkingen in de spraak worden gezien zonder stoornissen in de geheugenfunctie. Vaak laten neurologisch onderzoek, noch MRI-scans afwijkingen zien. Deze negatieve bevindingen kunnen ten onrechte leiden tot de conclusie dat het gaat om conversieve expressieve afasie.

In dit artikel worden twee gevalsbeschrijvingen beschreven. In beide gevallen werd de diagnose conversieve expressieve afasie gesteld. De consistentie van de klachten, het ontbreken van mogelijkheden de symptomen te beïnvloeden en verdere deterioratie leverden echter de informatie op om de psychiatrische diagnose te heroverwegen. Onderzoek door een specialistisch universitair ziekenhuis leidde tot de diagnose PPA.

Abstract

Primary progressive aphasia (PPA) is a progressive disorder in which frequently initially language deterioration occurs in the absence of significant deficits in memory. Frequently neurological examination nor MRI scans reveal any abnormality. These negative findings give rise to conclusions like conversive expressive aphasia.

In this article two case reports are given. Both patients were classified as suffering from conversive expressive aphasia. The consistency of the symptoms, the absence of possibilities to influence the complaints and further deterioration provided information to reconsider the psychiatric diagnosis. Examination in a specialised academic centre led to the correct diagnosis PPA.

Referenties

 1. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (2003). SCL-90, Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger BV.Google Scholar
 2. Biemond, A. (1961). Hersenziekten, diagnostiek en therapie, pp. 232 e.v. Haarlem: De Erven Bohn N.V.Google Scholar
 3. DeToledo, J.C., Minagar, A., & Lowe, M.R. (2000). Persisting aphasia as the sole manifestation of partial status epilepticus. Clinical Neurology and Neurosurgery, 102, 144-148.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Drost, M.A. (1992). Psychogene stemstoornissen. Leiden: Academisch proefschrift.Google Scholar
 5. Hoogduin, C.A.L. (2002). Psychogene bewegingsstoornissen. In: E.C.H. Wolters, & T. van Laar (red.), Bewegingsstoornissen (pp. 475-479). Amsterdam: V.U. Uitgeverij.Google Scholar
 6. Hoogduin, C.A.L., Verbraak, M.P.J.M., & Keijsers, G.P.J. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met conversieve fluisterspraak (afonie): Eén-sessiebehandeling. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen, & C.A.L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg II (pp. 193-204). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Moene, F.C., Landberg, E., Hoogduin, C.A.L., Hertzberger, L., Weeda, J., Kleyweg, R., & Spinhoven, Ph. (2000). Organic syndromes diagnosed as conversion disorder: identification and frequency in a study of 85 patients. Journal of Psychosomatic Research, 49, 7-12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Sevush, S., & Brooks, J. (1983). Aphasia vs. functional disorder: factors in differential diagnosis. Psychosomatics, 24, 847-848.PubMedGoogle Scholar
 9. Sitskoorn, M. Nuyen, J., Pijnenburg, Y., & Scheltens, Ph. (2003). Frontotemporale lobaire degeneratie: frontotemporale dementie, progressieve niet-vloeiende afasie en semantische dementie. In: P. Eling, E. de Haan, R. Hijman, & B. Schmand (red.), Cognitieve neuropsychiatrie (pp. 333-355). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 10. Teitelbaum, H.A. (1941). Psychogenic body image disturbances associated with psychogenic aphasia. Journal of Nervous and Mental Disease, 93, 581-612.CrossRefGoogle Scholar
 11. Walton, J. (1985). Brain’s diseases of the nervous system, 9th ed. (pp. 56 e.v.). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Kees Hoogduin
  • 1
 • Agnes van Minnen
 • Marc Verbaak
 1. 1.

Personalised recommendations