Advertisement

Dth

, 26:157 | Cite as

De module zelfbeeld in een groep: werkwijze en eerste bevindingen

 • Rob Olij
 • Kees Korrelboom
 • Irma Huijbrechts
 • Martie de Jong
 • Nelleke Cloin
 • Maaike Maarsingh
 • Birgit Paumen
Artikelen

Samenvatting

Een negatief zelfbeeld is een veelvoorkomende stoornisoverstijgende klacht Mede omdat het geen apart in de DSM-systematiek opgenomen syndroom is, werd binnen de cognitieve gedragstherapie tot nu toe weinig over negatief zelfbeeld gepubliceerd. In dit artikel worden de eerste ervaringen in de dagelijkse praktijk beschreven met een modulaire groepsaanpak voor patiënten met verschillende primaire diagnoses, die tevens een negatief zelfbeeld hebben. Tevens worden de eerste onderzoeksbevindingen gerapporteerd. De module lijkt bij een brede groep patiënten te werken, goed inpasbaar te zijn in de dagelijkse behandelpraktijk en op korte termijn tot bevredigende resultaten te leiden.

Abstract

Low self-esteem is a frequently encountered problem in mental health, transcending several specific emotional disorders. Partly because it is not a specific diagnostic entity in the DSM classification system, few publications in cognitive behavioural therapy are concerned with low self-esteem. This article is about the first experiences in routine practice with a modular group treatment for patients with low self-esteem. Also, the results of a first study into the effectiveness of this treatment are described. In the short run, the modular group treatment seems to be an effective method for a wide range of patients that is rather easily implemented into routine practice.

Referenties

 1. Appelo, M (1999) Rationele rehabilitatie: een pilotstudy Gedragstherapie, 32, 57-69.Google Scholar
 2. Appelo, M.T (2005) Positieve uitkomsten lijst (PUL) Handleiding Nijmegen: Cure & Care Publishers.Google Scholar
 3. Appelo, M., & Harkema-Schouten P (2003) De Positieve Uitkomsten Lijst (PUL) Gedragstherapie, 36, 309-319.Google Scholar
 4. Appelo, M.T., & Korrelboom, C.W (2005) Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? Inleiding op het themanummer Directieve Therapie, 25, 96-99.Google Scholar
 5. Baldwin, S.A., Murray, D.M., & Shadish, W.R (2005) Empirically supported treatments or Type-I errors? Problems with the analysis of data from group administered treatments Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 924-935.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J.E., & Erbaugh, J (1961) An inventory for measuring depression Archives of General Psychiatry 18 561-571.Google Scholar
 7. Beck, A.T., Freeman, A., & associates (1990) Cognitive therapy of personality disorders. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 8. Blascovich, J., & Tomaka, J. (1991). Measures of self-esteem. In: J.P. Robinson, P.R. Shaver, & L.S. Wrightsman (red.), Measures of personality and social psychological attitudes, Volume I. San Diego: Academic Press.Google Scholar
 9. Bouman, T.K. (1989). Assessment van stemmingsstoornissen. In: F.A. Albersnagel, P.M.G. Emmelkamp, & R.H. van den Hoofdakker (red.), Depressie. Theorie, diagnostiek en behandeling. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 10. Bouman, T.K., Luteijn, F., Albersnagel, F.A., & Ploeg, F.A.E. van der (1985). Enige ervaringen met de Beck Depression Inventory (BDI). Gedrag-Tijdschrift voor Psychologie, 13, 13-24.Google Scholar
 11. Brewin, C.R. (2006). Understanding cognitive behaviour therapy: a retrieval competition account. Behaviour Research and Therapy, 44, 765-784.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Camras, L.A., Holland, E.A., & Patterson, M.J. (1993). Facial expression. In: M. Lewis, & J.M. Haviland (red.), Handbook of emotions. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 13. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second edition. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 14. Does, W. van der (2002). Different types of experimentally induced sad mood? Behavior Therapy, 33, 551-561.CrossRefGoogle Scholar
 15. Fennell, M.J.V. (1997). Low self-esteem: a cognitive perspective. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 1-25.CrossRefGoogle Scholar
 16. Fennell, M.J.V. (1998). Low self-esteem. In: N. Tarrier, A. Wells, & G. Haddock (red.), Treating complex cases. The cognitive behavioural therapy approach. Chichester: John Wiley & Sons.Google Scholar
 17. Fennell, M.J.V., & Jenkins, H. (2004). Low self-esteem. In: J. Bennett-Levy, G. Butler, M. Fennell, A. Hackmann, M. Mueller, & D. Westbrook (red.), Oxford Guide to behavioural experiments in cognitive therapy. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 18. Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. Second edition. London: Sage.Google Scholar
 19. Garssen, B., & Hornsveld, H. (1992). Power analyse, of de bepaling van de steekproefgrootte. Gedragstherapie, 25, 107-123.Google Scholar
 20. Korrelboom, C.W. (2000). Versterking van het zelfbeeld bij patiënten met persoonlijkheidspathologie: ‘hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’. Directieve Therapie, 20, 282-302.Google Scholar
 21. Korrelboom, C.W., & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 22. Lang, P.J. (1985). The cognitive psychophysiology of emotion: fear and anxiety. In: A.H. Tuma, & J. Maser (red.), Anxiety and the anxiety disorders. Hillsdale, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.Google Scholar
 23. Lang, P.J. (1994). The motivational organization of emotions. In: S. van Goozen, N.E. van de Poll, & J.A. Sergeant (red.), Emotions: essays on emotion theory. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.Google Scholar
 24. Lange, A., Richard, R., Gest, A., Vries, M. de, & Lodder, L. (1998). The effects of positive self-instruction: a controlled trial. Cognitive Therapy and Research, 22, 225-236.CrossRefGoogle Scholar
 25. Mongrain, M., & Leather, F. (2006). Immature dependence and self-criticism predict the recurrence of major depression. Journal of Clinical Psychology, 62, 705-713.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.Google Scholar
 27. Segal, Z.V., Gemar, M., & Williams, S. (1999). Differential cognitive response to a mood challenge following successful cognitive therapy or pharmacotherapy for depression. Journal of Abnormal Psychology, 108, 3-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Veen, D. van der, Appelo, M., Bouman, T., & Schaap, C. (2005). Het effect van Rationele Rehabilitatie op draagkracht, draaglast en zorgconsumptie. Gedragstherapie, 38, 17-33.Google Scholar
 29. Westbrook, D., & Kirk, J. (2005). The clinical effectiveness of cognitive behaviour therapy: outcome for a large sample of adults treated in routine practice. Behaviour Research and Therapy, 43, 1243-1261.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Rob Olij
  • 1
 • Kees Korrelboom
 • Irma Huijbrechts
 • Martie de Jong
 • Nelleke Cloin
 • Maaike Maarsingh
 • Birgit Paumen
 1. 1.

Personalised recommendations