Advertisement

Dth

, 26:51 | Cite as

Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten: wat werkt

 • Corine de Ruiter
 • Violaine C. Veen
Artikelen
 • 916 Downloads

Samenvatting

De prevalentie van geweldsdelicten in Nederland laat de afgelopen decennia een duidelijke stijging zien. Het voorkomen van recidive bij deze groep daders is dan ook een beleidsprioriteit. In de loop der jaren zijn behandelinterventies voor geweldplegers ontwikkeld, zoals Aggression Replacement Training en Anger Management. Uit meta-analyses naar de effectiviteit van cognitief-gedragstherapeutische interventies voor geweldplegers blijkt dat deze een gemiddelde effectgrootte van rond .80 weten te bereiken, wat als een groot effect wordt beschouwd. Effectieve interventies voldoen aan de principes van de psychologie van crimineel gedrag, zoals geformuleerd door Andrews en Bonta. Centraal in dit model staan het risico- , behoefte- en responsiviteitsprincipe. Dit houdt in dat op gedragsverandering gerichte interventies moeten worden aangewend bij matig- tot hoog-risico delinquenten; dat de interventie gericht dient te zijn op verandering van criminogene behoeften, zoals middelenmisbruik en procriminele opvattingen; en dat de interventie aansluit bij de leerstijl van de delinquent, gestructureerd is en concreet.

Abstract

The prevalence of violent offenses in The Netherlands is showing a steady increase over the past few decades. Relapse prevention for this group of offenders has become a priority in public policy. Over the years, a number of treatment interventions for violent offenders have been developed, such as Aggression Replacement Training and anger management. Several meta-analyses of the effectiveness of these types of cognitive behavioral interventions for violent offenders show an average effect size of about .80, which is considered a large effect. Effective interventions follow the principles of the Psychology of Criminal Conduct as formulated by Andrews and Bonta. Essential to this model are the risk, need and responsivity principles. This means that behavioral interventions should be offered to medium- to high-risk offenders: that the intervention should target criminogenic needs, such as substance abuse and procriminal attitudes; and that the intervention matches the learning style of the offender, is highly structured and directed at skill development.

Referenties

 1. Andrews, D. (1989). Recidivism is predictable and can be influenced: Using risk assessments to reduce recidivism. Forum on Corrections Research, 1, 11-18.Google Scholar
 2. Andrews, D. (1995). The psychology of criminal conduct and effective treatment. In: J. McGuire (Ed.), What works: Reducing reoffending – guidelines from research and practice. Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 3. Andrews, D. (1996). Criminal recidivism is predictable and can be influenced: An update. Forum on Corrections Research, 8, 42-44.Google Scholar
 4. Andrews, D.A., Zinger, I., Hoge, R.D., Bonta, A., Gendreau, P., & Cullen, F.T. (1990). Does correctional treatment work? A clinical relevant and psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28, 369-404.CrossRefGoogle Scholar
 5. Antonowicz, D.H., & Ross, R.R. (1994). Essential components of successful rehabilitation programs for offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 38, 97-104.CrossRefGoogle Scholar
 6. Beck, R., & Fernandez, E. (1998). Cognitive behavioral therapy in the treatment of anger: A meta-analysis. Cognitive Therapy and Research, 22, 63-75.CrossRefGoogle Scholar
 7. Van Emmerik, J.L. (2001). De terbeschikkingstelling in maat en getal. Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 8. Beek, D.J. van (1999). De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 9. Bonta, J., Hanson, R.K., & Law, M. (1998). The prediction of criminal and violent recidivism among mentally disordered offenders: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 123, 123-142.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (revised edition). New York: Academic Press.Google Scholar
 11. Cooke, D.J., & Philip L. (2001). To treat or not to treat? An empirical perspective. In: C.R. Hollin (Ed.), Handbook of offender assessment and treatment. Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 12. Del Vecchio, T., & O’Leary, K.D. (2004). Effectiveness of anger treatments for specific anger problems: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 24, 15-34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Di Fazio, R. (1999). Evidence of the effectiveness of current treatments for sex offenders. Forum on Corrections Research, 1, 7-11.Google Scholar
 14. DiGiuseppe, R., & Tafrate, R.C. (2003). Anger treatment for adults: A meta-analytic review. Clinical Psychology, Science and Practice, 10, 70-84.CrossRefGoogle Scholar
 15. Douglas, K.S., Cox, D.N., & Webster, C.D. (1999). Violence risk assessment: Science and practice. Legal and Criminological Psychology, 4, 149-184.CrossRefGoogle Scholar
 16. Gendreau, P., & Goggin, C. (1996). Principles of effective correctional programming. Forum on Corrections Research, 8, 38-41.Google Scholar
 17. Gendreau, P., Little, T., & Goggin, C. (1995). A meta-analyses of the predictors of adult offender recidivsm: Assessment guidelines for classification and treatment. Ottawa, Canada: Ministry Secretariat, Solicitor General of Canada.Google Scholar
 18. Goldstein, A.P., Glick, B., & Gibbs, J.C. (1998). Aggression Replacement Training: A comprehensive intervention for aggressive youth. Champaign, IL: Research Press.Google Scholar
 19. Hanson, R.K., & Bussière, M.T. (1998). Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 348-362.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Hanson, R.K., & Harris, A.J.R. (2000). Where should we intervene? Dynamic predictors of sexual offence recidivism. Criminal Justice and Behaviour, 27, 6-35.CrossRefGoogle Scholar
 21. Harris, G.T., & Rice, M.E (1997) Mentally disordered offenders: What research says about effective service In: Chr M Webster, & M.A Jackson (Eds.), Impulsivity: Theory, assessment, and treatment (pp 361-393) New York: Guilford press.Google Scholar
 22. Heide, W van der, & Eggen, A.T.J (2003) Criminaliteit en Rechtshandhaving 2001: Ontwikkelingen en samenhang. Meppel: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar
 23. Hodgins, S (2001) The major mental disorders and crime: Stop debating and start treating and preventing International Journal of Law and Psychiatry, 24, 427-446.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Hollin, C.R. (1995). The meaning and implications of "programme integrity". In: J. McGuire (Ed.), What works: reducing reoffending – Guidelines from research and practice (pp. 195-208). Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 25. Hornsveld, R., van Dam-Baggen, C.M.J., Lammers, S.M.M., Nijman, H.L.I., & Kraaimaat, F.W. (2004). Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 133-143.Google Scholar
 26. Hornsveld, R.H.J., Dam-Baggen, C.M.J. van, Leenaars, P.E.M., & Jonkers, Ph. J. (2004). Agressiehanteringstherapie voor forensisch-psychiatrische patiënten met gewelddelicten: ontwikkeling en praktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 22-37.Google Scholar
 27. Lipsey, M.W. (1995). What do we learn from 400 research studies on effectiveness of treatment with juvenile delinquents? In: J. McGuire (Ed.), What works: reducing reoffending – Guidelines from research and practice (pp. 195-208). Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 28. Lipsey, M.W. (1992). Juvenile delinquency treatment: A meta-analytic inquiry into the variability of effects. In: T.D. Cooke, H. Cooper, D.S. Cordray, H. Hartman, L.V. Hedges, R.L. Light, T.A. Louis, & F. Mosteller (Eds.), Meta-analysis for explanation. New York: Russell Sage.Google Scholar
 29. Lösel, F. (1998). Treatment and management of psychopaths. In: D.J. Cooke, A.E. Forth, & R.D. Hare (Eds.), Psychopathy: Theory, research and implications for society (pp. 303-354). Dordrecht: Kluwer Academic.Google Scholar
 30. Lösel, F. (1996). Effective correctional programming: What empirical research tells us and what it doesn’t. Forum on Corrections Research, 6, 33-37.Google Scholar
 31. Lösel, F. (1995). The efficacy of correctional treatment: A review and synthesis of meta-evaluations. In: J. McGuire (Ed.), What works: reducing reoffending – Guidelines from research and practice (pp. 79-111). Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 32. Lösel, F. (1993). The effectiveness of treatment in institutional and community settings. Criminal Behaviour and Mental Health, 3, 416-437.Google Scholar
 33. Martinson, R. (1974). What Works? - Questions and answers about prison reform. The Public Interest, 35, 22-45.Google Scholar
 34. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Justitie (2003). Jaarrapportage Veiligheid 2003. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 35. Müller-Isberner, R., & Hodgins, S. (Eds.) (2000). Violence, crime and mentally disordered offenders. Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 36. Novaco, R.W. (1997). Remediating anger and aggression with violent offenders. Legal and Criminological Psychology, 2, 77-88.Google Scholar
 37. Novaco, R.W. (2001). Stress inoculation treatment for anger control: Therapist procedures. Irvine, California: University of California.Google Scholar
 38. Novaco, R.W., Ramm, M., & Black, L. (2001). Anger treatment with offenders. In: C.R. Hollin (Ed.), Handbook of offender assessment and treatment (pp. 281-296). Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 39. Philipse, M.W.G. (2005). Predicting criminal recidivism: Empirical studies and clinical practice in forensic psychiatry. Academisch proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 40. Pieters, G., & Gerits, P. (2000). De gedragstherapeutische behandeling van agressief gedrag. In: S. Tuinier, W.M.A. Verhoeven & P.J.A. van Panhuis (Eds.), Behandelingsstrategieën bij agressieve gedragsstoornissen (pp. 51-66). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 41. Philipse, M., Ruiter, C. de, Hildebrand, M., & Bouman, Y. (2000). HCR-20: Beoordelen van het risico van gewelddadig gedrag. Utrecht, The Netherlands: Forum Educatief.Google Scholar
 42. Polaschek, D.L.L., & Reynolds, N. (2001). Assessment and treatment: Violent offenders. In: C.R. Hollin (Ed.), Handbook of offender assessment and treatment (pp. 415-431). Chichester, UK: Wiley.Google Scholar
 43. Quinsey, V.L., Coleman, G., Jones, B., & Altrows, I.F. (1997). Proximal antecedents of eloping and reoffending among supervised mentally disordered offenders. Journal of Interpersonal Violence, 12, 794-813.CrossRefGoogle Scholar
 44. Renwick, S.J., Black, L., Ramm, M., & Novaco, R.W. (1997). Anger treatment with forensic hospital patients. Legal and Criminological Psychology, 2, 103-116.Google Scholar
 45. Ruiter, C. de, & Veen, V. (2005). Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten: Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 46. Selby, M.J. (1984). Assessment of violence potential using measures of anger, hostility, and social desirability. Journal of Personality Assessment, 48, 531-544.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. Stewart, L., & Picheca, J.C. (2001). Improving offender motivation for programming. Forum on Corrections Research, 13, 18-20.Google Scholar
 48. Vogel, V. de, Ruiter, C. de, Hildebrand, M., Bos, B. & Ven, P. van de (2004). Type of discharge and risk of recidivism measured by the HCR-20: A retrospective study in a Dutch sample of treated forensic psychiatric patients. International Journal of Forensic Mental Health, 3, 149-165.Google Scholar
 49. Vogel, V. de, Ruiter, C. de, Beek, D. van, & Mead, G. (2004). Predictive validity of the SVR-20- and Static-99 in a Dutch sample of treated sex offenders. Law and Human Behavior, 28, 235-251.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 50. Wittebrood, K. (2000). Trends in jeugdgeweld. Justitiële Verkenningen, 26, 21-34.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations