Advertisement

Dth

, 26:47 | Cite as

Misverstand: omdat exposure leidt tot een toename in herbelevingen, is voor ernstig getraumatiseerde ptss-patiënten een toedekkende therapie geïndiceerd

 • Agnes van Minnen
Misverstanden en mythes
 • 79 Downloads

Samenvatting

Ondanks dat is aangetoond dat exposure aan traumatische herinneringen een effectieve behandeling is voor patiënten met een posttraumatische stressstoornis (ptss), wordt deze behandeling door veel therapeuten niet uitgevoerd, uitgesteld of slechts een beetje uitgevoerd. In een onderzoek onder therapeuten in de VS bleek een minderheid (20%) exposurebehandeling bij ptss-patiënten toe te passen (Becker, Zayfert, & Anderson, 2004).

Referenties

 1. Becker, C.B., Zayfert, C., & Anderson, E. (2004). A survey of psychologists’ attitudes towards and utilization of exposure therapy for PTSD.Behaviour Research and Therapy, 42, 277-292.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Foa, E.B., Zoellner, L.A., Feeny, N.C., Hembree, E.A., & Alvarez-Conrad, J. (2002). Does imaginal exposure exacerbate PTSD symptoms? Journal of Consulting and Clinical Psychology 70 1022-1028.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Hackman, A., Ehlers, A., Speckens, A., & Clark, D.M. (2004). Characteristics and content of intrusive memories in PTSD and their changes with treatment. Journal of Traumatic Stress, 17, 231-240.CrossRefGoogle Scholar
 4. Minnen, A. van, Arntz, A., & Keijsers, G.P.J. (2002). Prolonged exposure in patients with chronic PTSD: Predictors of treatment outcome and dropout. Behaviour Research and Therapy, 40, 439-457.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Nishith, P., Resick, P.A., & Griffin, M.G. (2002). Pattern of change in prolonged exposure and cognitive-processing therapy for female rape victims with posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 880-886.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Taylor, S., Thordarson, D.S., Maxfield, L., Fedoroff, I.C., Lovell, K., & Ogrodniczuk, J. (2003). Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 330-338.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Agnes van Minnen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations