Advertisement

Dth

, Volume 24, Issue 3, pp 121–122 | Cite as

Psychotherapie hoeft niet slecht te zijn, de politiek moet differentiëren tussen ‘zeur’ en ‘doe’ behandelingen

 • Alfred Lange
Discussie
 • 22 Downloads

Samenvatting

De Volkskrant van 14 januari jl. bevatte een interessant interview door Peter Giesen met de socioloog Frank Furedi, onder de prikkelende kop ‘Psychotherapie is slecht’. Het interview bereikte mij via een bevriende psychiater, die ervan onder de indruk was. Furedi is de auteur van het boek Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Hij betoogt dat psychotherapie mensen veelal steunt in een zwakke opstelling; dat mensen bekrachtigd worden voor klagen en zeuren. De bevriende psychiater en ik waren het erover eens dat de heer Furedi een punt had; er zijn nogal wat vormen van psychotherapie die de zwakte van cliënten versterken, in plaats van de cliënten sterker te maken en te stimuleren iets te ondernemen.

Referenties

 1. Bem, D.J. (1967). Self-perception. An alternative interpretation of dissonance phenomena. Psychological Review, 74, 183-200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Bosscher, R.J. (1991). Running Therapie bij depressie. Amsterdam: Thesis publishers.Google Scholar
 3. Ekman, P. (1984). Expression and the nature of emotion. In K.R. Scherer & P. Ekman (Eds.), Approaches to emotion (pp. 319-343). Hilsdale nj: Erlbaum.Google Scholar
 4. Furedi, F. (2003). Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Londen: Routledge.Google Scholar
 5. Giesen, P. (2004). Interview met Frank Furedi: Psychotherapie maakt ziek. De Volkskrant, 24 januari.Google Scholar
 6. Kandel, E.R. (1998). A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, 155(4), 457-469.PubMedGoogle Scholar
 7. Pieters, M. (2004). “Geluk = glimlachspieren + zweetklieren”. nrc Handelsblad, Opinie & Debatkatern, 28 februari, pag. 15.Google Scholar
 8. Shoham, V., Rohrbaugh, M., & Patterson, J. (1995). Problem- and solution-focused couple therapies: The mri and Milwaukee Models. In N.S. Jacobson & A.S. Gurman (red.), Clinical handbook of couple therapy (hfdst. 7, 142-163). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 9. Zajonc, R.B., Murphy, Sh.T., & Inglehart, M. (1989). Feeling and facial efference: Implications of the vascular theory of emotion. Psychological Review, 96(3), 395-416.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations