Advertisement

Dth

, Volume 24, Issue 1, pp 37–38 | Cite as

De boer en de koe

  • Francis De Groot
Discussie

Samenvatting

Boer Berten had een nieuwe koe, Bella. Er was echter een probleem: Bella gaf minder melk dan de andere koeien. Berten liet een veearts komen, maar die verklaarde Bella volkomen gezond. Andere boeren raadden Berten aan Bella van de hand te doen, maar Berten gaf niet op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations