Advertisement

Dth

, 23:41 | Cite as

Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik

 • Bram le Grand
 • Bernadette Lutjenhuis
 • Alya Solodova
Article

Samenvatting

The treatment of sexual abuse committed by people with a mild intellectual handicap or borderline intelligence used to be based on highly structured behaviour therapy. Recently, elements of cognitive behavioural therapy like relapse-prevention were added. This article reviews recent literature in this area. A therapy program in a secure ward is described, including its preliminary results. Cognitive behavioural therapy seems to offer a possibility for perpetrators with borderline intelligence, as part of a more comprehensive programme. Complex mental and psychosocial deficits may disturb the program to an extent that it cannot be completed. Perpetrators with a mild intellectual handicap (iq below 70) may not profit from the cognitive elements in the program.

Samenvatting

Bij de behandeling van zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik wordt veelal een directief-gedragstherapeutische ingang gekozen. Recentelijk is daar ook de cognitieve benadering aan toegevoegd, in de vorm van de delictscenario- en terugvalpreventiemethode. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur op dit gebied. We beschrijven een intramuraal behandelprogramma waarvan we de eerste resultaten presenteren. Voor de groep zwakbegaafde daders die in staat is te profiteren van groepstherapie, lijkt deze methode, als deel van een meer omvattend programma, voldoende ingang te bieden voor behandeling. Ernstige psychische stoornissen en psychosociale tekorten kunnen ertoe leiden dat het programma moet worden afgebroken. De indruk bestaat dat daders met een lichte verstandelijke handicap (een iq van 50-70) onvoldoende kunnen profiteren van een cognitieve aanpak.

Referenties

 1. apa, American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington DC: APA.Google Scholar
 2. Arrindell, W.A., Groot, P.M. de, & Walburg, J.A. (1984). Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (sig). Lisse: Swets en Zeitlinger b.v.Google Scholar
 3. Balogh, R., Bretherton, K., Whibley, S., Berney, T., Graham, S., Richold, P., Worsley, C., & Firth, H. (2001). Sexual abuse in children and adolescents with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 194-201.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Barbaree, H.E., & Marschall, W.L. (1998). Treatment of het sexual offender. In R.M. Wettstein, (Ed.), Treatment of offenders with mental disorders. New York/Londen: The Guilford Press.Google Scholar
 5. Beenakkers, E.M.Th. (2001). Effectiviteit van sanctieprogramma's: op zoek naar interventies die werken, een literatuuronderzoek. wodc onderzoeksnotities 2001/1.Google Scholar
 6. Berg-Lotz, Y. van den, Grand, A.L. le, Kriek, C., & Verhagen, T. (2002). Intimicy Training in a forensic Psychiatric Setting: An Experiment. International Journal of Offender Therapy and Comparitive Criminology, 46, 249-266.CrossRefGoogle Scholar
 7. Brown, H., & Stein, J. (1997). Sexual abuse perpetrated by men with intellectual disabilities. Journal of intellectual disability research, 40, 241-251.Google Scholar
 8. Bruinsma, F. (1996). Behandeling van verstandelijk zwakbegaafde zedendelinquenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 4-17.Google Scholar
 9. Cooper, A.J. (1995). Review of the role of two antilibinal drugs in the treatment of sex offenders with mental retardation. Mental Retardation, 33, 42-48.PubMedGoogle Scholar
 10. Daele, E. van (2000). Psychotherapie met licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 26, 354-371.Google Scholar
 11. Day, K. (1993). Crime and mental retardation: a review. In K. Howelly & C.R. Hollm (Eds.), Clinical Approaches to the Mentally Disordered Offender. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.Google Scholar
 12. Day, K. (1997). Sex offenders with learning disabilities. In S.G. Read (Ed.), Psychiatry in learning disability. Londen: Sanders & co.Google Scholar
 13. Emmelkamp, P., Emmelkamp, J., Ruiter, C. de, & Vogel, V. de. (2002). Effectiviteit van psychotherapeutische behandeling bij plegers van seksueel geweld. Tijdschrift voor Seksuologie, 26, 97-104.Google Scholar
 14. Emmerik, J.L. van (1985). tbr en Recidive. Ministerie van Justitie, wodc. Staatsuitgeverij 's-Gravenhage.Google Scholar
 15. Emmerik, J.L. van (1989). tbs en Recidive. Ministerie van Justitie, wodc. Gouda: Quint B.V.Google Scholar
 16. Emmerik, J.L. van (1999). Persoonlijke mededeling omtrent ongepubliceerde researchdata.Google Scholar
 17. Emmerik, J.L. van. (2001). De Terbeschikkingstelling in Maat en Getal. Den Haag: Ministerie van Justitie; D.J.I.Google Scholar
 18. Grand, A.L. le (1995). Met (terug)vallen en opstaan. Diagnostiek en behandeling van licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 4, 211-228.Google Scholar
 19. Haaven, J., Little, R., & Petre-Miller, D. (1990). Treating Intellectually Disabled Sex Offenders. Orwell: The Safer Society Press.Google Scholar
 20. Hall, G.C.N. (1995). Sexual recidivism revisited: A meta-analysis of recent treatment studies. Journal of consulting and Clinical psychology, 63, 802-809.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Johnston, S.J. (2002). Risk assessment in offenders with intellectually disability: the evidence base, mini-review. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 47-56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Kiresuk, Th.J., & Sherman (1968). Bewerkt door Melief, W.B.A.M., Hoekstra, M., Langerak, E. Sijben, N. en Wevers, I. (1979). Goal Attainment Scaling (gas). Alphen a.d. Rijn: Samsom.Google Scholar
 23. Leuw, E. (1999). Recidive na de tbs, patronen, trends en processen en de inschatting van gevaar. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.Google Scholar
 24. Lindsay, W.R. (2002). Research and literature on sex offenders with intellectual and developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 46, supplement, 74-85.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Lindsay, W.R., & Smith, A.H.W. (1998). Responses to treatment for sex offenders with intelectual disability: a comparison of men with 1- and 2-year probation sentences. Journal of Intellectual Disability Research, 42, 346-353.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Lindsay, W.R., Neilson, C.Q., & Morrison, F. (1998). The treatment of six men with a learning disability convicted of sex offences with children. The British Psychological Society, 37, 83-98.Google Scholar
 27. Lindsay, W.R., Olley, S., Baillie, N., & Smith, A.H.W. (1999). The treatment of adolescent sex offenders with intellectual disabilities. Mental retardation 37, 201-211.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Luiselli, J.K. (2000). Presentation of Paraphilias and Paraphilia-Related Disorders in Young Adults with Mental Retardation: Two Case Profiles. Mental Health Aspects of Developmental Disabilities, 3, 41-46.Google Scholar
 29. Luteijn. F., Starren, J., & Dijk, J. van (1970). Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (npv). Lisse: Swets en Zeitlinger b.v.Google Scholar
 30. Murrey, G.J., Briggs, D., & Davis, C. (1992). Psychopatic disordered, mentally ill, and mentally handicapped sex offenders: a comparative study. Medicine Science Law, 32, 331-6.Google Scholar
 31. Nolley, D., Muccigrosso, L., & Zigman, E. (1996). Treatment successes with mentally retarded sex offenders. Journal of Offender Rehabilitation, 23, 125-141.CrossRefGoogle Scholar
 32. O'Connor, W. (1996). A problem solving intervention for sex offenders with an intellectual disability. Journal of intellectual and developmental disability, 21, 219-235.CrossRefGoogle Scholar
 33. Resing, W., & Blok, J. (2002) De classificatie van intelligentiescores, voorstel voor een eenduidig systeem. De psycholoog, 37, 244-249.Google Scholar
 34. Schoen, J., & Hoover, J.H. (1990). Mentally retarded sex offenders. Journal of Offender Rehabilitation, 16, 81-91.CrossRefGoogle Scholar
 35. Simpson, M.K., & Hogg, J. (2001). Patterns of offending among people with intellectual disability: a systematic review: Part i & ii. Journal of intellectual disability, 45, 384-406.CrossRefGoogle Scholar
 36. Slagter, J. (2000). Transmurale behandeling van licht verstandelijke gehandicapten. Lezing maart 2001.Google Scholar
 37. Swanson, C.K., & Garwick, G.B. (1990). Treatment for low-functioning sex offenders: group therapy and interagency coordination. Mental retardation, 28, 155-161.PubMedGoogle Scholar
 38. Verberne, G.J.C.M. (1992). Behandeling van seksueel afwijkend gedrag bij geestelijk gehandicapten. Lezing 13 maart 1992.Google Scholar
 39. Ward, T., Loudon, K., Hudson, S.M., & Marshall, W.L. (1995). A descriptive model of the offence chain for child molesters. Journal of Interpersonal Violence, 10, 425-472.CrossRefGoogle Scholar
 40. Wechsler, D. (2000). Nederlandse bewerking door Uterwijk, J.M., Wechsler Adult Intelligence Scale-iii (wais-iii). Lisse: Swets en Zeitlinger b.v. Google Scholar
 41. Wilde, G.J.S. de (1970). Amsterdamse Biografische Vragenlijst (abv). Amsterdam: Uitgevers- en Drukkersmaatschappij Van Rossen.Google Scholar
 42. Wolde, A.C. ten (1990). Follow-up 1990, een evaluatieonderzoek onder de bewoners die in de periode 1980 tot en met 1985 met ontslag gingen. Intern Rapport Hoeve Boschoord.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Bram le Grand
  • 1
 • Bernadette Lutjenhuis
  • 2
 • Alya Solodova
  • 2
 1. 1.Hoeve BoschoordBoschoord 
 2. 2.

Personalised recommendations