Advertisement

Dth

, Volume 23, Issue 1, pp 2–4 | Cite as

Diagnostiek en behandeling in een forensische setting: een kwestie van aan- en afleren

Inleiding op een themanummer over forensische psychologie
 • Corine de Ruiter
 • Agnes Scholing
Article
 • 236 Downloads

Samenvatting

De redacteuren van dit themanummer hebben beiden uitgebreide ervaring met de diagnostiek en behandeling van cliënten met angststoornissen, vaak in combinatie met zogenaamde cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Onze cliënten waren sociaal angstig en agorafobisch, hadden vaak een negatief zelfbeeld en wilden maar wat graag van deze problemen af. Het toeval wilde dat wij allebei, op enigszins vergelijkbare momenten in onze loopbaan, een functie kregen in de forensische psychiatrie: voor ons beiden een volledig nieuwe uitdaging. Hoewel wij dachten dat we wel wat wisten van psychopathologie en de behandeling daarvan, hebben wij gemerkt dat het werken in een forensische setting specifieke eisen stelt, die we hier nader bespreken.

Referenties

 1. Greeven, P.G.J. (1997). De intramurale behandeling van forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis: Een empirische studie. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 2. Greeven, P.G.J., & Ruiter, C. de (2000). De therapeutische relatie in de forensische psychiatrie: een empirisch onderzoek. Gedragstherapie, 33, 283-301.Google Scholar
 3. Hare, R.D. (1991). Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised. Toronto: MultiHealth Systems.Google Scholar
 4. Harpur, T.J., Hakstian, R., & Hare, R.D. (1989). Two factor conceptualization of psychopathy: Construct validity and assessment implications. Psychological Assessment, 1, 6-17.CrossRefGoogle Scholar
 5. Heilbrun, K., Hart, S.D., Hare, R.D., Gustafson, D., Nunez, C., & White, A.J. (1998). Inpatient and postdischarge aggression in mentally disordered offenders: The role of psychopathy. Journal of Interpersonal Violence, 13, 514-527.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hemphill, J.F., Hare, R.D., & Wong, S. (1998). Psychopathy and recidivism: A review. Legal and Criminological Psychology, 3, 139-170.Google Scholar
 7. Hildebrand, M., & Ruiter, C. de (in druk). pcl-r psychopathy and its relation to dsm-iv Axis I and Axis II disorders in a sample of male forensic psychiatric patients in the Netherlands. International Journal of Law and Psychiatry.Google Scholar
 8. Hildebrand, M., Ruiter, C. de, & Nijman, H. (in druk) pcl-r psychopathy predicts disruptive behavior among male offenders in a Dutch forensic psychiatric hospital. Journal of Interpersonal Violence.Google Scholar
 9. Rasmussen, K., Storsæter, O., & Levander, S. (1999). Personality disorders, psychopathy, and crime in a Norwegian prison population. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 91-97.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Rice, M.E., Harris, G.T., & Cormier, C.A. (1992). An evaluation of a maximum security therapeutic community for psychopaths and other mentally disordered offenders. Law and Human Behavior, 16, 399-412.CrossRefGoogle Scholar
 11. Ruiter, C. de (2000). Forensische psychodiagnostiek en risicotaxatie: Ontwerp van een forensisch psychologisch testinstrumentarium. In T. I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Forensische psychiatrie anno 2000. Actuele ontwikkelingen in een breed perspectief (pp. 301-317). Deventer: Gouda Quint.Google Scholar
 12. Salekin, R.T., Rogers, R., & Sewell, K.W. (1996). A review and meta-analysis of the Psychopathy Checklist-Revised: Predictive validity of dangerousness. Clinical Psychology: Science and Practice, 3, 203-215.CrossRefGoogle Scholar
 13. Seto, M.C., & Barbaree, H. (1999). Psychopathy, treatment behavior, and sex offender recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 14, 1235-1248.CrossRefGoogle Scholar
 14. Vertommen, H., Verheul, R., Ruiter, C. de, & Hildebrand, M. (2002). Hare's Psychopathie Checklist: Handleiding. Lisse: Swets Test Publishers.Google Scholar
 15. Vogel, V. de, & Ruiter, C. de (2003). De waarde van gestructureerde risicotaxatie: Een retrospectief onderzoek bij behandelde seksuele delinquenten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 9-29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.afdeling PsychologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations