Dth

, Volume 22, Issue 4, pp 167–171 | Cite as

Een ongewone klacht: titillomanie van de behaarde hoofdhuid

 • Kees Hoogduin
 • Mayke de Jonge
 • Jolande van de Griendt
 • Chantal Peters van Neijenhof
Article
 • 68 Downloads

Samenvatting

Verschillende aspecten van titillomanie worden besproken, zoals klinisch beeld, diagnostiek, differentiële diagnostiek en etiologie. Ook beschrijven de auteurs literatuur over de behandeling van titillomanie, waaruit blijkt dat gedragstherapeutische technieken op dit moment het meest effectief lijken. Het tweede deel bevat een gevalsbeschrijving van een vrouw die sinds zeventien jaar aan titillomanie lijdt. Reeds bij de tweede sessie was het krabgedrag verdwenen; bij follow-up na zes maanden had zij nog één dag gekrabd, maar deze terugval had zij na één dag weer onder controle.

Notes

Referenties

 1. apa, American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4e herz. druk). Washington, dc: apa.Google Scholar
 2. Arnold, L.M., McElroy, S.L., Mutasim, D.F., Dwight, M.M., Lamerson, C.L., & Morris, E.M. (1998). Characteristics of 34 adults with psychogenic excoriation. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 509-514.PubMedGoogle Scholar
 3. Azrin, N.H., & Nunn, R.G. (1973). Habit reversal: A method of eliminating nervous habits and tics. Behavior Research and Therapyx, 11, 619-628.CrossRefGoogle Scholar
 4. Azrin, N.H., Nunn, R.G., & Frantz, S.E. (1980). Treatment of hairpulling (Trichotillomania): A comparative study of habit reversal and negative practice training. Journal of Behavior Therapy and Experiential Psychiatry, 11, 13-20.CrossRefGoogle Scholar
 5. Beusekom, H. van & Hoogduin, K. (1992). Titillomanie. Directieve therapie, 4, 395-398.Google Scholar
 6. Fruensgaard, K. (1991). Psychotherapeutic strategy and neurotic excoriations. International Journal of Dermatology, 30, 198-203.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Gupta, M.A., Gupta, A.K., & Haberman, H.F. (1986). Neurotic excoriations: a review and some new perspectives. Comprehensive Psychiatry, 27, 381-386.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Hoogduin, C.A.L. & Staak, C.P.J. van der, (1999). Stoornissen in de impulscontrole: een poging tot ordening. In C.A.L. Hoogduin & C.P.J. van der Staak (red.), Behandelingsstrategieën bij ziekelijke impulsen (pp. 1-8). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 9. Hoogduin, C.A.L., & Haan, E. de (1984). De behandeling van kinderen met tics. In C.A.L. Hoogduin & E. de Haan (red.), Directieve therapie bij kinderen en adolescenten (pp. 218-236). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 10. Hoogduin, C.A.L., Hagenaars, M.A., Minnen, A. van, & Keijsers, G.P.J. (1999). Protocollaire behandeling van patiënten met ongewenste gewoonten: zelfcontroleprocedures. In G.P.J.Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandeling in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (pp. 237-251). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 11. Hoogduin, C.A.L., Minnen, A. van, & Keijsers, G.P.J. (1999). De behandeling van onychotillomanie. In C.A.L. Hoogduin & C.P.F. van der Staak (red.), Behandelingsstrategieën bij ziekelijke impulsen. Houten/Diegem: Bohn StafleuVan Loghum.Google Scholar
 12. Kossen, M., & Glas, G. (2002). Neurotische excoriaties en de obessief-compulsieve stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 129-132.Google Scholar
 13. Minnen, A. van, Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., Hellenbrand, I., & Hendriks, G.J. (2002). Treatment of trichotillomania by behaviour therapy of fluoxetine: a randomized, waiting list controlled study (submitted).Google Scholar
 14. Simeon, D., Stein, D.J., Gross, S., Islam, N., Schmeidler, J., & Hollander, E. (1997). A double-blind trial of fluoxetine in pathologic skin picking. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 341-347.PubMedGoogle Scholar
 15. Stanley, M.A., Swann, A.C., Bowers, T.C., Davis, M.L., & Taylor, D.J. (1992). A comparison of clinical features in trichotillomania and obsessive-compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 30, 39-44.CrossRefGoogle Scholar
 16. Stein, D.J., & Hollander, E. (1992). Dermatology and conditions related to obsessive compulsive disorder. Journal of the American Academy of Dermatology, 26, 237-242.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Ugurlu, S., Bartley, G.B., Otley, C.C., & Baratz, K.H. (1999). Factitious disease of periocular and facial skin. American Journal of Ophthalmology, 127, 196-201.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Wilhelm, S., Keuthen, N.J., Deckersbach, T., Engelhard, I.M., Forker, A.E., Baer, L., O'Sullivan, & Jenike, M.A. (1999). Self-injurious skin picking: clinical characteristics and comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 60, 454-459.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • Kees Hoogduin
  • 1
 • Mayke de Jonge
 • Jolande van de Griendt
 • Chantal Peters van Neijenhof
 1. 1.

Personalised recommendations