Advertisement

Dth

, Volume 22, Issue 2, pp 92–101 | Cite as

Diagnostiek en behandeling van volwassenen

 • Roel Timmerman
 • John Foran
Article
 • 526 Downloads

Samenvatting

Dit artikel gaat over diagnostiek en behandeling bij volwassenen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. De diagnostiek van deze stoornissen komt aan bod voorzover die bij volwassenen anders is dan bij kinderen. Ook bespreken we kort de afbakening met andere psychische stoornissen die bij volwassenen voorkomen. Vervolgens beschrijven we twee behandelingen. Daaruit blijkt dat gangbare technieken en interventies uit de directieve en gedragstherapie bij deze patiënten bruikbaar zijn, maar dat vaak enige aanpassingen nodig zijn. Deze bestaan er vooral uit dat belangrijke personen in de omgeving van de patiënt meer dan gebruikelijk bij de behandeling moeten worden betrokken, en dat de therapeut moet kiezen voor eenvoudige behandelingstechnieken die de patiënt houvast geven.

Notes

 

Referenties

 1. American Psychiatric Association (apa) (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (fourth edition). Washington dc: apa.Google Scholar
 2. aacap, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1999). Practice Parameters for Autism and Pervasive Developmental Disorders.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 32S-54S.Google Scholar
 3. Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (aq): Evidence from Asperger Syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians.Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Breetvelt, I. (2000). Bekwaam maar wereldvreemd. Normaal begaafde volwassenen met een autistische stoornis.De Psycholoog, 35, 490-495.Google Scholar
 5. Hoekzema, J. (2002). Sociale-vaardigheidstraining bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis.Dth, 22, 169-186.Google Scholar
 6. McDougle, C.J., Kresch, L.E., Goodman, W.K., Naylor, S.T., Volkmar, F.R., Cohen, D.J., & Price, L.H. (1995). A case-controlled study of repetitive thoughts and behavior in adults with autistic disorder and obsessive-compulsive disorder.American Journal of Psychiatry, 152, 772-776.PubMedGoogle Scholar
 7. Bruins, B.E.E., Delden-van der Wolf, J.D. van, Meijde, E.P van der, Prins, F.S., Vlamings, H.S.M., & Andreoli, P.J.H. (23 september 1999).Constructional Behavior Therapy: A novel development in the Netherlands. Symposium at the 29th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Dresden, Germany.Google Scholar
 8. Meichenbaum, D. (1981).Cognitieve Gedragstherapie, een integrale benadering. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 9. Mulder, G.A.L.A. (1998). Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen. In J.M. Cladder, M. Nijhoff-Huysse & G. Mulder (red.), Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 10. Petersen, L. (1995). Stop, Think, Do: Improving Social and Learning Skills for Children in Clinics and Schools. In: H.P.J.G. van Bilsen (Ed.), Behavioral Approaches for Children and Adolescents. New York/Londen: Plenum Press.Google Scholar
 11. Serra, M., Mulder, E., & Minderaa, R.B. (2002). Aan autisme verwante contactstoornissen: Klinisch beeld en classificatie.Dth, 22, 100-124.Google Scholar
 12. Szatmari, P. (1998). Differential diagnosis of Asperger disorder. In E. Schopler, G.B. Mesibov & L.J. Kunce (red.), Asperger syndrome or high functioning autism. New York/Londen: Plenum Press.Google Scholar
 13. Veen, L. van der (2002). Mediatietherapie bij ouders van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis.Dth, 22, 150-169.Google Scholar
 14. Vermeulen, P. (1999a).Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.Google Scholar
 15. Vermeulen, P. (1999b).Dit is de titel. Over autistisch denken. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.Google Scholar
 16. Vermeulen, P. (1999c).Ik ben speciaal. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.Google Scholar
 17. Wing, L. (2000).Leven met uw autistische kind: een gids voor ouders en begeleiders. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Overige bruikbare literatuur

 1. Baal, V. (2000), Dag vreemde man, over partners met autisme. Gent: Vlaamse dienst voor autismeGoogle Scholar
 2. Delfos, M.F. (2001).Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en pdd-nos . Voor ouders, partners, hulpverleners en mensen zelf. Amsterdam: swp.Google Scholar
 3. Zeevalking, M. (2000).Autisme, hoe te verstaan, hoe te begeleiden. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations