Advertisement

Dth

, 20:67 | Cite as

Over de behandeling van functionele geheugenklachten bij psychische problemen

 • Colin van der Heiden
Article
 • 85 Downloads

Samenvatting

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In sommige gevallen echter kan vergeetachtigheid leiden tot angst voor dementie en de gevolgen daarvan, die een welhaast obsessioneel karakter kan krijgen en interfereert met de ingezette behandeling. In dergelijke gevallen is het zinvol de focus van de behandeling tijdelijk te verleggen naar de geheugenklachten. In dit artikel wordt een kortdurend behandelmodel beschreven, bestaande uit een uitgebreide anamnese van de klachten, neuropsychologisch onderzoek en uitleg over het ontstaan en de instandhouding van geheugenklachten.

Notes

Referenties

 1. Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25, 729-735.CrossRefGoogle Scholar
 2. Beck, J.S. (1998). Basisboek cognitieve therapie. Baarn: Uitgeverij Intro.Google Scholar
 3. Heiden, C. van der (1999). De cognitieve therapie van Beck. Gedragstherapie, 32, 3-32.Google Scholar
 4. Keijsers, G.P.J., Schaap, C.P.D.R., Vossen, C.J.C., Boelaars, V., & Minnen, A. van (1997). Protocollaire behandeling van patiënten met burnout. In G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin, Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, 211-272. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. Lezak. M.D. (1983). Neuropsychological assessment (second edition). New York/Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Ponds, R.W.H.M., Schmidt, A.J.M., Lugt, M. de, Lulofs, R., Verhey, F.R.J., & Jolles, J. (1995). De angst om te vergeten: behandeling van functionele geheugenklachten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 62-67.Google Scholar
 7. Zeeuw, J. de (1986) Algemene psychodiagnostiek 1. Testmethoden (6 e druk). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • Colin van der Heiden
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations