Advertisement

Dth

, Volume 18, Issue 4, pp 157–162 | Cite as

Struikelblokken bij cue exposure voor mensen met eetbuien

  • Anja Meijboom
  • Anita Jansen
Article

Samenvatting

Alhoewel de behandeling van eetstoornissen door middel van cue exposure nog in de kinderschoenen staat, zijn de eerste gegevens uit klinisch experimenteel onderzoek veelbelovend. Enige tijd geleden presenteerden wij een protocol voor cue exposere bij patiënten met eetbuien. Als vervolg hierop zal in dit artikel per techniek worden ingegaan op een aantal struikelblokken en de mogelijke oplossingen.

Referentie

  1. Jansen, A., & Meijboom, A. (1997). Cue exposure voor mensen met eetbuien: meer protocol. Directieve therapie, 17, 209-229.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • Anja Meijboom
    • 1
  • Anita Jansen
  1. 1.

Personalised recommendations