Advertisement

Dth

, Volume 17, Issue 2, pp 83–84 | Cite as

Syndroom van Gilles de la Tourette; een leidraad voor diagnostiek en behandeling

 • Cara Verdellen
 • Michel Reinders
Recensie
 • 95 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is er binnen de wetenschappelijke wereld steeds meer aandacht voor het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS). Verschillende disciplines verrichten onderzoek naar dit fascinerende ziektebeeld, dat thans als een neuropsychiatrische aandoening wordt opgevat. In de Verenigde Staten heeft de toegenomen belangstelling geresulteerd in het verschijnen van twee boeken over GTS: Handbook of Tourette's syndrome and related tic and behavioral disorders (Kurlan, 1993 ) en Tourette's syndrome: genetics, neurobiology and treatment (Chase, Friedhof & Cohen, 1992, met enkele bijdragen van Nederlandse onderzoekers, onder wie B. van de Wetering, D. Cath en C. Hoogduin).

Referenties

 1. Chase, T.N., Friedhof, A.J., & Cohen, D.J. (1992). Tourette syndrome: genetics, neurobiology and treatment (Advances in Neurology, vol. 58). New York: Raven Press.Google Scholar
 2. Kurlan, R. (1993). Handbook of Tourette's syndrome and related tic and behavioral disorders. New York: Marcel Decker.Google Scholar
 3. J.K. Buitelaar & B.J.M. van de Wetering (Red.). Syndroom van Gilles de la Tourette; een leidraad voor diagnostiek en behandeling. Assen: Van Gorcum. 99 pagina's. Prijs ƒ 35,–.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • Cara Verdellen
  • 1
 • Michel Reinders
 1. 1.

Personalised recommendations