Advertisement

Dth

, Volume 16, Issue 4, pp 163–169 | Cite as

Het ASK –project in Zeeland; beschouwing en resultaten

 • Henk Janssen
 • Paul Rijnders
Article

Samenvatting

Sinds 1993 wordt binnen Emergis geëxperimenteerd met een nieuw model voor de screening en behandeling van patiënten met ‘ ASK’;

Notes

Referenties

 1. Audenhove, C. van, & Vertommen, H. (1984). Indicatiestelling voor psychotherapie door overleg. Tijdschrift voor Psychotherapie, 10, 28–43.Google Scholar
 2. Audenhove, C. van (1995). Indicatiestelling in de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 182–193.Google Scholar
 3. Bensing, J.M. (1986). Wat mankeert de Riagg? een standpunt vanuit de eerstelijns gezondheidszorg. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 46, 1211–1224.Google Scholar
 4. Bensing, J.M., & Beerendonk, Ph. (1990). Psychosociale problemen in de huisartspraktijk. Weten en meten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 50, 595–681.Google Scholar
 5. Beijk, J. (1985). Psychotherapie en psychologie: divergentie of convergentie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 11, 259–271.Google Scholar
 6. Brink, W.S. van den, & Ormel, J. (1993). Depressie in de huisartsenpraktijk: consequenties voor onderwijs, onderzoek en beleid. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 94–109.Google Scholar
 7. Buis, W.M.N.S. (1990). Psychiatrische diagnostiek en advies ten dienste van de huisarts. Verslag van een polikliniek–project in 's–Hertogenbosch. Amsterdam: Thesis.Google Scholar
 8. Dyck, R. van (1985). Is psychotherapie een placebo? Dth, 5, 182–193.Google Scholar
 9. Dyck, R. van, Velden, K. van der, & Emmelkamp, P.M.G. (1991). Algemene therapiefactoren; eclecticisme en indicatiestelling voor psychotherapie. In: W. Vandereijken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp (red.), Handboek psychopathologie, deel 2. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Fowler, D., Garety, P., & Kuipers, E. (1995). Cognitive behaviour therapy for psychosis. Chicester: John Wiley & Sons.Google Scholar
 11. Frank, J.D., & Frank, J.B. (1991). Persuasion and healing. A comparative study of psychotherapy (3e ed.). Baltimore: John Hopkins University Press.Google Scholar
 12. Lamberts, H. (1991). In het huis van de huisarts; verslag van het transitieproject. Lelystad: Meditekst.Google Scholar
 13. Lange, A. (1996). Ten geleide, Gezinstherapie, 7 , 2, III–IV.Google Scholar
 14. Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (1995). Riagg's in cijfers, 1994. Utrecht: NVAGG.Google Scholar
 15. Osselaer–Schouterden, H.C.D.E. van (1995). Afhaken als oplossing. Drop–outs bij Riagg's onderzocht. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 50, 3–15.Google Scholar
 16. Pekarik, G. (1985). Coping with drop–outs. Professional psychology: Research and practice, 16, 114–124.CrossRefGoogle Scholar
 17. Pieters–Korteweg, E.S.P. (1995). Kort Zeeuws; over het ontstaan van de korte behandeling in Zeeland. In: W. Schouten & J.E.A. Wagenborg (red.). Kort en goed; de opkomst van het vijf–gesprekkenmodel in de ambulante GGZ. Rotterdam: Riagg Rijnmond Noord West.Google Scholar
 18. Ridder, D.S. de (1994). Onderzoek naar determinanten voor psychische stoornissen: is het nuttig voor preventie? Tijdschrift voor Psychiatrie, 36 , 26–34.Google Scholar
 19. Rijnders, P.B.M. (1995). Zuinig met zorg in de toekomst: een pleidooi voor trapsgewijze diagnostiek en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 429–433.Google Scholar
 20. Rijnders, P.B.M., Bakker, J.C., Jonge, T.M. de, Ploegmakers, J.A.M., Winckel, P.J.R.M. van, & Trijsburg, R.W. (1996). Enkelvoudige en meervoudige klachten: een pragmatische indeling van klachten van personen die bij een Riagg zijn aangemeld. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 5–20.Google Scholar
 21. STG (Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg) (1990). Zorgen voor de geestelijke gezondheid in de toekomst . Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema.Google Scholar
 22. Vaarwerk, M. te, & Ridder, D. de (1994). Onder druk van de omstandigheden:Persoons– en situatiespecifieke determinanten van coping. Utrecht:NcGv (reeks 1994/15).Google Scholar
 23. Visser, J., & Ridder, D. de (1987). Huisartsen over de geestelijke gezondheidszorg. Deelrapport van het onderzoek ‘Tussen de lijnen’. Utrecht: NcGv/NIVEL.Google Scholar
 24. Wouden, S. van der, Rijnders, P.B.M., & Trijsburg, R.W. (1994). No show: een verkenning van het fenomeen van de niet–verschijnende patiënt. Gedrag en Gezondheid, 22, 89–94.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Henk Janssen
  • 1
 • Paul Rijnders
 1. 1.

Personalised recommendations