Advertisement

Dth

, Volume 16, Issue 4, pp 142–148 | Cite as

Stand van zaken in de directieve therapie

 • Alfred Lange
Article

Samenvatting

Enkele trends in de huidige psychotherapie (korte therapie, integratie, aandacht voor therapeut/cliënt–relatie, aandacht voor cognitieve factoren, gebruik van psychofarmaca, afname van paradoxale strategieën, afname van aandacht voor relationele factoren, en toenemende aandacht voor geprotocolleerde behandelingen) worden vergeleken met de standpunten die in de beginjaren van de directieve therapie domineerden en de huidige opvattingen binnen de directieve therapie.

Notes

Referenties

 1. Arntz, A. (1991). Principes en technieken van de cognitieve therapie. Directieve Therapie, 11, 4, 252–268.Google Scholar
 2. Ascher, L.M. (red.) (1989). Therapeutic paradox. New York: Guilford Press.Google Scholar
 3. Baart, S. (1996). Confectie–therapie beter dan maatwerk. De Volkskrant, 25 mei.Google Scholar
 4. Beurs, E., de, Balkom, A.J.L.M. van, Dyck, R. van, & Lange, A. (in review). Long–term outcome of pharmacological and psychological treatment for panic disorder with agoraphobia: A two year neaturalistic follow–up.Google Scholar
 5. Dijck, R. van (1997). Emancipatie en directieve therapie. TDT, 5, 1, 79–83.Google Scholar
 6. Erickson, M.H. (1971). Indirect hypnotic therapy of a bedwetting couple. In: J. Haley (red.), Changing families. New York: Grune & Stratton.Google Scholar
 7. Garfield, S.L. (1986). Toekomstige ontwikkelingen in de psychotherapie. Directieve Therapie, 6, 1, 4–16.Google Scholar
 8. Haley, J. (1963). Strategies of psychotherapy. New York: Grune & Stratton. Nederlandse uitgave: Strategieën in de psychotherapie. Utrecht: Bijleveld, z.j.Google Scholar
 9. Haley, J. (red.) (1967). Advanced techniques of hypnosis and therapy: Selected papers of Milton H. Erickson M.D. New York: Grune & Stratton.Google Scholar
 10. Haley, J. (1973). Uncommon therapy: The psychiatric techniques of Milton H. Erickson M.D. New York: Norton. Nederlandse uitgave: Buitengewone therapie. Haarlem: De Toorts, 1975.Google Scholar
 11. Haley, J. (1989). The effect of long–term outcome studies on the therapy of schizophrenia. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 127–132.CrossRefGoogle Scholar
 12. Hart, O. van der (1997). Nog iets positiefs. TDT, 4, 4, 43–44.Google Scholar
 13. Hoogduin, C.A.L. (1975a). Weerstanden, prognostische betekenis, utilisatie–technieken I. TDT, 3, 1, 23–29.Google Scholar
 14. Hoofduin, C.A.L. (1975b). Weerstanden, prognostische betekenis, utilisatie–technieken. II. TDT, 3, 2, 52–55.Google Scholar
 15. Hout, M. van den, & Merckelbach, H. (1993). Over exposure. Directieve Therapie, 13, 3, 192–203.Google Scholar
 16. Joele, L. (1978). Langer durende (–durige) (psycho)–t(h)erapie. TDT, 5, 3, 30–36.Google Scholar
 17. Joele, L., & Hoogduin, K. (1975). Behandeling van een man met een dwangneurose d.m.v. een conjoint therapie van het directieve type. TDT, 2, 10, 4–14.Google Scholar
 18. Lange, A. (1972). Opdrachten in gezins– en huwelijkstherapieën. Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk, 26, 15, 387–394. Ook in: A. van der Plas (red.), Gezinsfenomenen . Alphen aan den Rijn: Samsom, 1973.Google Scholar
 19. Lange, A. (1975). De lege stoel, een oplossing voor therapeuten die niet aan hun cliënten willen trekken. TDT, 3, 4, 10–31.Google Scholar
 20. Lange, A., & Hart, O. van der (1973). Kontrakten en opdrachten in relatietherapie. Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk, 27, 21, 517528.Google Scholar
 21. Lange, A., & Velden, K. van der (1975). Afleiding. TDT, 5, 1, 35–44.Google Scholar
 22. Linehan, M. (1996). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford.Google Scholar
 23. Norcross, J.C., & Goldfried, M.R. (red.). Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books.Google Scholar
 24. Omer, H., & Dar, R. (1992). Changing trends in three decades of psychotherapy research; The flight from theory into pragmatics. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 1, 88–93.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Oudshoorn, D. (1975). Ervaringen met bedplassers (II). TDT, 3, 1, 18–26.Google Scholar
 26. Peters, W., Hoogduin, K., Verbraak, M., & Methorst, G. (1996). Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose. Directieve Therapie, 16, 2, 92–104.CrossRefGoogle Scholar
 27. Pinsof, W.M., & Wynne, L.C. (1995). The efficacy of marital and family therapy: An empirical overview, conclusions, and recommendations. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 585–613.CrossRefGoogle Scholar
 28. Selvini Palazzoli, M., et al. (1979). Paradox en tegenparadox . Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 29. Velden, K. van der (1989). Uit de ziekte–geschiedenis van mejuffrouw H. van Effen, Directieve Therapie, 9, 1, 67–77.Google Scholar
 30. Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D.D. (1967). Pragmatics of human communication. New York: Norton. Nederlandse uitgave: De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1970.Google Scholar
 31. Williams, K.E., & Chambless, D.L. (1990). The relationship characteristics and outcome of the in vivo exposure treatment for agoraphobia. Behavior Therapy, 21, 1, 111–116.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Alfred Lange
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations